Lt | En
  
 

2018 metai

Lapkričio 24 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko tradicinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“. Viktorinoje varžėsi dešimt komandų, sudarytų iš 7–12 klasių mokinių. Plačiau >>>

Nuotraukos
Protokolas
Viktorinos sąlygos

2017 metai

Viktorina vyko lapkričio 25 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Plačiau >>>
  

2016 metai

Lapkričio 26 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko tradicinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“. Šiemet viktorinoje dalyvavo dešimt komandų, sudarytų iš 7–12 klasių mokinių.

Iš gausaus būrio norinčiųjų dalyvauti viktorinoje šiemet buvo atrinkta 100 mokinių iš Jonavos, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Meškuičių, Molėtų, Rietavo, Šakių, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Utenos, Vilniaus mokyklų bei Šiaulių jaunųjų technikų centro ir LMNŠC.

Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Romualda Lazauskaitė, Lietuvos komandos, gruodžio mėnesį vyksiančios į Tarptautinę astronomijos ir astrofizikos olimpiadą, vadovas doc. dr. Jokūbas Sūdžius, viktorinos vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Vidas Dobrovolskas, VU TFAI mokslo darbuotojas.

Mokiniams buvo pateikta 14 komandinių ir asmeninių užduočių komplektų. Pirmoji užduotis buvo susijusi su komandų pavadinimais, t. y., kosminių zondų pavadinimais. Kitoje užduotyje reikėjo pagal duotus įvairių tautų žvaigždynų apibūdinimus įvardinti dabartinį žvaigždyno pavadinimą. Reikėjo išspręsti įvairaus sunkumo uždavinius, buvo ir tokių, kuriems prireikė naudoti skaičiuotuvus. Jauniesiems astronomams taip pat teko prisiminti astronominius matavimo vienetus, pasukti galvą ir atsakyti į „Klausimyno“ klausimus, įvardinti „STELLARIUM“ programa rodomas žvaigždes ir giliojo dangaus objektus.

Kūrybingumo reikalavo žvaigždėlapio dėlionė, astronominių simbolių užduotis, kryžiažodžio klausimai. Komandų menininkai turėjo pagyvinti duotą Marso kosminį peizažą, o kapitonams teko „pabuvoti“ nematomoje Mėnulio pusėje. Išradingumo reikalavo ir užduotis „Visi Mėnulyje“, kai vienam dalyviui užrišamos akys, o kitas pasirenka skaidrę su paveikslėliais ir turi pirmajam paaiškinti, kas juose pavaizduota, nenaudodamas to žodžio šaknies ir neaiškindamas po vieną raidę. Paskutinė ir linksmiausia užduotis – „Šarados“.

Komisija įvertino komandų atliktas užduotis, patikslino rezultatus ir pateikė rezultatų suvestinę.
Daugiausiai, 210, taškų surinko „Dawn“ komanda, antroji vieta atiteko komandai „Messenger“, surinkusiai 205 taškus, trečioji vieta – komandai „Juno“, surinkusiai 193 taškus.

Visi geriausiai viktorinos užduotis atlikusių komandų nariai apdovanoti LMNŠC diplomais, medaliais ir prizais. Jiems skirti ir VU TFAI prizai.

Kol mokiniai sprendė viktorinos užduotis, mokytojai dalyvavo seminare „Astronomijos aktualijos šiuolaikinėje mokykloje ir neformaliajame švietime“. Jo metu seminaro lektorius docentas dr. Jokūbas Sūdžius apžvelgė astronomijos mokslo naujienas, kalbėjo apie tai, kaip tobulėjo astronominiai instrumentai ir metodai, naudojami antžeminėse observatorijose, ir kokios jų tobulinimo perspektyvos. 


LEU docentė dr. Romualda Lazauskaitė supažindino su Lietuvos astronomijos olimpiados (LAO) medžiaga bei galimybe dalyvauti tarptautinėse astronomijos ir astrofizikos olimpiadose, pristatė interaktyvų Lietuvos astronomijos olimpiados žemėlapį. Žemėlapyje pristatomas Lietuvos astronomijos olimpiados pirmas etapas. „Burbuliuko“ dydis rodo, keliose olimpiadose dalyvavo mokiniai – todėl Vilniaus „burbuliuko“ dydis lygus Jonavos „burbuliuko“ dydžiui. Paspaudus ant „burbuliuko“ atsidaro informacija apie dalyvavimą, kuri pateikiama skaičiais, metais ir „gyva“ diagrama.

Taip pat doc. dr. R. Lazauskaitė supažindino su Europos kosmoso mokslo konkurso jaunimui 
„Odysseus II“ sąlygomis ir dalyvavimo galimybėmis.

VU TFAI Molėtų Astronomijos observatorijos paskaitininkas Saulius Lovčikas aptarė įvairias astronomines užduotis ir sprendimo būdus, o LMNŠC Neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyriaus metodininkė Aurelija Visockienė supažindino su 2017 metais vyksiančiais astronomijos renginiais, kuriuose kviečiami dalyvauti ir mokiniai.


Protokolas

2015 metai

Lapkričio 27 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre prasidėjo respublikinė viktorina „Po žvaigždėtu dangum“. Viktorinoje dalyvauja dešimt komandų, sudarytų iš 6–12 klasių mokinių.
 
Iš gausaus būrio norinčiųjų dalyvauti viktorinoje šiemet buvo atrinkta 100 mokinių iš Jonavos, Kauno, Marijampolės, Meškuičių, Molėtų, Panevėžio, Rietavo, Šiaulių, Širvintų, Tauragės, Utenos, Vilniaus, Žiežmarių mokyklų bei Šiaulių jaunųjų technikų centro ir LMNŠC. 

„Ši viktorina turi savo istoriją ir vieną prieskonį – meilę astronomijai. Džiaugiuosi, kad į renginį susirinko toks gausus būrys jaunųjų astronomų ir labiausiai noriu padėkoti juos mokantiems ir meilę astronomijai ugdantiems fizikos mokytojams. Smagu, kad jau ne vienus metus mes visi susitinkame ne tik šiame renginyje, bet ir astronomų sąskrydžiuose ir stovyklose. To rezultatas – šiandien viktorinoje teisėjaujantys jau suaugę jaunieji astronomai. Kurkime astronomų bendruomenės prisiminimus kartu ir tapkime jų dalimi“,– susirinkusiems į renginį sakė LMNŠC direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė, ne vienerius metus vedusi astronomijos būrelį.   

Renginį pradėjo lietuviško palydovo kūrėjo Vytenio Buzo paskaita „LituanicaSAT-1 – žvilgsnis į kosmosą“. Vėliau prasidėjo užduočių maratonas.

Kol mokiniai sprendžia užduotis, mokytojai dalyvauja seminare „Fizikos ir astronomijos vaidmuo skirtingų mokslo žinių pritaikymo strategijoje“. 

Viktorinai praėjus

Viktorina vyko lapkričio 27–28 dienomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Renginį pradėjo lietuviškojo palydovo kūrėjo Vytenio Buzo paskaita „LituanicaSAT-1 – žvilgsnis į kosmosą”. Vėliau vyko užduočių maratonas. Mokiniai buvo paskirstyti į 10 komandų. Jiems buvo pateikta 14 komandinių ir asmeninių užduočių komplektų. Komisija įvertino komandų atliktas užduotis, patikslino rezultatus ir pateikė rezultatų suvestinę.

Daugiausiai, t.y., 185,5 taško surinko komanda „Hadaras“, antroji vieta atiteko komandai  „Vega“, surinkusiai 175,3 taško, trečioji vieta – komandai „Poluksas“, surinkusiai 169,3 taško. Jiems įteikti ir VU TFAI skirti prizai. Visi geriausiai viktorinos užduotis atlikusių komandų nariai apdovanoti Centro diplomais, medaliais ir prizais.

Atskirai vertinta kompleksinė užduotis „Plokščia Žemė“, už kurią specialus prizas skirtas komandai „Vega“.

Viktorinos metu mokytojams vyko seminaras „Fizikos ir astronomijos vaidmuo skirtingų mokslo žinių pritaikymo strategijoje“. Jo metu seminaro lektorė LEU docentė dr. Romualda Lazauskaitė supažindino su HOPE (Horizons of Physics Education) projektu. Jame sakoma, kad šiuolaikinė visuomenė susiduria su rimtu iššūkiu – fundamentinio ir taikomojo fizikos mokslo reikšmė didėja, o besirenkančių fizikos studijas abiturientų skaičius mažėja. Siekiant padidinti studijuojančiųjų fizinius mokslus skaičių, visame pasaulyje ieškoma būdų, kaip paskatinti jaunus žmones rinktis būtent šiuos mokslus, ypač fiziką. Europos fizikos švietimo tinklo (EUPEN) 2013 m. inicijuoto projekto HOPE pagrindinis tikslas – padidinti fizikos svarbą Europos socio-ekonominėje sferoje, pateikti rekomendacijas ir gerosios praktikos pavyzdžius studijuojančių ir dirbančių įvairiose ūkio šakose fizikų skaičiaus didinimui. HOPE projekte dalyvauja Viliaus universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas. Siekiant išsiaiškinti, kokie veiksniai daro įtaką Lietuvos mokiniams renkantis fiziką tolimesnėms studijoms, buvo apklausti Vilniaus universiteto pirmo kurso studentai, papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ mokiniai bei astronomijos olimpiados rinktinės nariai. Tarp įvairių veiksnių, lemiančių fizikos studijų pasirinkimą, išryškėjo dažnai pasirinkimą lemiantis fizikos mokytojo vaidmuo. 

Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė supažindino su Scientix idėjomis ir resursais STEM mokytojams. Seminaro metu klausytojai registravosi ir išbandė Scientix Moodlenuotolinius mokymosi kursus. Mokytojai taip pat sužinojo apie galimybes dalyvauti Europos STEM ugdymo projektuose, nacionaliniuose ir Europos lygmeniu vykstančiuose seminaruose bei kvalifikacijos tobulinimo kursuose, internetiniuose seminaruose. 


Rezultatai
Dienotvarkė

2014 metai

Tradicinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ vyko lapkričio 29 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre. Iš gausaus būrio norinčiųjų dalyvauti viktorinoje buvo atrinkta 100 mokinių iš Alytaus, Jonavos, Kauno, Marijampolės, Molėtų, Šiaulių, Tauragės, Utenos, Vilniaus ir šių miestų rajonų mokyklų. Mokiniai buvo paskirstyti į 10 komandų. Komandos susėdo prie graikų abėcėlės raidėmis pažymėtų stalų. Visus susirinkusiuosius pasveikino LMNŠC direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto prodekanė doc. dr. Romualda Lazauskaitė ir Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Molėtų astronomijos observatorijos paskaitininkas Saulius Lovčikas. 

Šiais metais viktorinai komandinių ir asmeninių užduočių komplektą ruošė VU ir VGTU studentai. Vedėjams supažindinus su griežtomis viktorinos taisyklėmis buvo paskelbta pirmoji užduotis – komandų prisistatymas. Komanda turėjo ne tik išsirinkti kapitoną, sugalvoti astronominį komandos pavadinimą, bet ir duotuose lapuose su užrašytais tam tikrais žodžiais panaudodami bent penkis iš jų ir komandos pavadinimą sukurti ir užrašyti eiliuotą prisistatymą. Tam buvo skirtos tik 5 minutės. Visos komandos su šia užduotimi susidorojo puikiai.
Pirmosios užduotys nebuvo sudėtingos, tačiau kuo toliau, tuo dalyviams buvo sudėtingiau atsakyti į klausimus, išspręsti duotus uždavinius ar atlikti skirtas užduotis. Juo labiau, kad asmeninę užduotį kiekvienam komandos nariui buvo galima atlikti tik vieną kartą. Užduočių buvo įvairių, pvz., nupiešti Kasiopėjos žvaigždyno meninį vaizdą taip, kad jis atitiktų žvaigždžių išsidėstymą danguje, aprašyti kosmose vykusius įvykius ar reiškinius žiūrint studentų sukurtą filmuką, išspręsti astronominį kryžiažodį, parašyti kuo daugiau astronominių terminų naudojant ekrane rodomą žodį, atlikti kompleksines užduotis. Taip pat komandoms buvo išdalinti lapai su „Visatos termometru“, kurio skalės vertėms reikėjo priskirti tinkamus teiginius ir pažymėti jų numerius termometre. Ekrane buvo rodomos ir su astronomija susijusių žmonių nuotraukos, reikėjo įvardinti, kokie tai žmonės, nepamiršti, kad kai kurie iš jų dalyvius sveikino viktorinos pradžioje. Žinome, kad dienos metu matoma tik viena žvaigždė – Saulė, tačiau „STELLARIUM“ programos pagalba galima pamatyti, pvz., ateinančios nakties žvaigždėtą dangų, kuriame ir reikėjo atpažinti, kokie žvaigždynai ir žvaigždės buvo rodomi ekrane. Komandų kapitonams teko prisiminti ne tik meteorų srautų pavadinimus, bet ir kada jie vyksta. Tradiciškai viktorinoje yra užduotis „Klausimynas“, kai ekrane rodomos skaidrės ir pateikiami klausimai, o kiekvieną atsakymą reikia kiek įmanoma argumentuoti, kadangi vertinamas ne tik atsakymo teisingumas, bet ir argumentai bei logika, kuriais atsakymas yra paremtas. Taip pat tradiciškai yra sprendžiami ir astronomijos uždaviniai. Šiemet buvo pateikti net 5 uždaviniai, todėl reikėjo pasidalinti, kas kurį uždavinį spręs, nes sprendimams užrašyti buvo skirta tik 15 minučių. Viktorinos pabaigoje tradiciškai būdavo užduotis „Dviese Mėnulyje“, o šiemet sukurtas naujas šios užduoties variantas „Visi Mėnulyje“. Ant scenos ateina du žmonės iš komandos, vienam jų užrišamos akys, kitas pasirenka skaičių, kuris atitinka skaidrę su paveikslais ir per 1 minutę turi pirmajam paaiškinti, kas tuose paveiksluose pavaizduota, nenaudojant to žodžio šaknies ir neaiškinant po vieną raidę. Po 1 minutės arba pateikus teisingus atsakymus žaidėjai keičiasi vietomis. 
Ekspertams teko paplušėti vertinant atliktas užduotis. Geriausiai viktorinos užduotis atlikusių komandų nariai apdovanoti Centro diplomais ir viktorinos prizais. Daugiausiai, t.y., 202,5 taško surinko „alfa“ komanda, pasivadinusi „Aberacija“, jiems atiteko ir VU TFAI skirti prizai. Tik 0,6 taško nuo jų atsiliko komanda „beta“, pasivadinusi „Rozetoidai“, jiems skirtos ir autorinės prof. Vytauto Straižio knygos „Molėtų astronomijos observatorija“. Trečioji vieta teko „lambda“ komandai, pasivadinusiai „Chaoso kūrėjai“, ji surinko 196,6 taško. 
Viktorinos metu mokytojams vyko seminaras tema „2015-ieji – Tarptautiniai šviesos ir šviesos technologijų metai". Pagrindinį pranešimą iš lankymosi CERN‘e apie mokslinius tyrimus didelių energijų fizikos srityje skaitė Vilniaus Simno Daukanto gimnazijos mokytojas Petras Lozda. Kad šie tyrimai yra svarbūs fundamentinio mokslo raidai ir technologijų pažangai pritarė ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja Rigonda Skorulskienė. Jie šių metų kovo mėnesį su Lietuvos fizikos mokytojų grupe lankėsi CERN‘e. LEU docentė dr. Romualda Lazauskaitė priminė, kad 2015 m. vasario mėnesį jau bus paskelbtos Lietuvos astronomijos olimpiados atrankinio etapo užduotys, todėl siūlė atkreipti dėmesį į jau įvykusių Lietuvos ir tarptautinių astronomijos ir astrofizikos olimpiadų astronominius uždavinius ir jų sprendimo būdus, VU TFAI Molėtų AO paskaitininkas Saulius Lovčikas supažindino, ką galima stebėti mėgėjiškais teleskopais, ir pakvietė apsilankyti VU TFAI Molėtų astronomijos observatorijoje.  
Protokolas

2013 metai

Tradicinė respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ vyko 2013 m. lapkričio 30 d., Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).

Viktorinos metu mokytojams vyko seminaras „Astronomija per neformalųjį vaikų ugdymą".

2012 metai

2012 m. lapkričio 17 d. vyko Respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“.

2011 metai

2011 m. lapkričio 19 d. vyko Respublikinė jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“.