Lt | En
  
     
   

STEAM kompetencijų gilinimas: mokslinių metodų taikymas ir panaudojimas ugdyme (Kaune)
STEAM kompetencijų gilinimas: mokslinių metodų taikymas ir panaudojimas ugdyme (Kaune)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 21 d., 10 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Registracija nebegalima.
Kviečiame į seminarą KAUNE, kurio tikslas – stiprinti mokytojų pagalbą mokiniams, dalyvaujantiems STEAM ugdyme, skatinti tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant grupėse, skleisti gerąją STEAM mokslų ugdymo(si) patirtį šalies mokyklose.   

Netradicinė piešimo pamoka
Netradicinė piešimo pamoka

 
Mokymai
Data:
2019 m. vasario 21 d.
Dalyviai:
Mokiniai, mokytojai
Pamoka skirta 9–12 klasių mokiniams. Būtina išankstinė registracija.   

Geologija ir gamtamokslinis ugdymas
Geologija ir gamtamokslinis ugdymas

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 21 d., 11 val.–vasario 22 d., 15 val.
Dalyviai:
mokytojai, vyresnių klasių mokiniai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Registracija nebegalima.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto Geologijos ir mineralogijos katedra, kviečia geografijos, biologijos, neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo mokytojus bei vyresnių klasių mokinius dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedroje.   

„Keramika: žiedimas, lipdymas, raugo keramikos degimas“
„Keramika: žiedimas, lipdymas, raugo keramikos degimas“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 21 d.–vasario 22 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
106 €
Registracija:
Registracija nebegalima.
Praktinio seminaro metu mokytojai susipažins su tradicine lietuvių keramika, konstruos indus iš grubaus šamotinio molio, juos dekoruos, gamins įvairių rūšių raugą bei degs malkomis kūrenamą keramikos lauko krosnį.   

Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes
Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes

 
Mokymai
Data:
2019 m. vasario 21 d., 9.30 val.
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai
Mokestis:
Nemokamas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lygių galimybių plėtros centras organizuoja dviejų dienų nemokamus mokymus „Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes“.   

Skraidančių modelių gaminimas: idėjos pradedantiesiems
Skraidančių modelių gaminimas: idėjos pradedantiesiems

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 22 d., 9–16 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir pradinių klasių mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vasario 22 d. organizuoja 8 ak. val. seminarą „Skraidančių modelių gaminimas: idėjos pradedantiesiems“. Seminaras skirtas neformaliojo vaikų švietimo ir pradinio ugdymo mokytojams, ieškantiems naujų idėjų ir įvairesnės veiklos dailės ir technologijų pamokose.   

Saugus elgesys eismo aplinkoje
Saugus elgesys eismo aplinkoje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 27 d., 10–15.30 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir pradinio ugdymo mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo pradinių klasių mokytojus dalyvauti 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Saugus elgesys eismo aplinkoje“.   

Piešiniai. 6–8 dešimtmetis iš VDA Piešimo katedros fondų
Piešiniai. 6–8 dešimtmetis iš VDA Piešimo katedros fondų

 
Paroda
Data:
2019 m. vasario 4 d.–vasario 28 d.
Dalyviai:
Įėjimas laisvas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius) atidaryta paroda „Piešiniai. 6–8 dešimtmetis iš VDA Piešimo katedros fondų“. Paroda veiks iki vasario 28 d.   

Pamoka-spektaklis „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“
Pamoka-spektaklis „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“

Data:
2019 m. kovo 5 d.
Dalyviai:
Mokiniai, jų mokytojai, LMNŠC bendruomenė
Kovo 5 d., 14.00 val. 10–12 klasių mokinius drauge su mokytojais kviečiame atvykti į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius) dalyvauti iškiliai Lietuvos asmenybei – Simonui Daukantui – skirtuose renginiuose.   

STEAM kompetencijų gilinimas: mokslinių metodų taikymas ir panaudojimas ugdyme (Vilniuje)
STEAM kompetencijų gilinimas: mokslinių metodų taikymas ir panaudojimas ugdyme (Vilniuje)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 7 d., 9 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 14
Kviečiame į seminarą VILNIUJE, kurio tikslas – stiprinti mokytojų pagalbą mokiniams, dalyvaujantiems STEAM ugdyme, skatinti tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant grupėse, skleisti gerąją STEAM mokslų ugdymo(si) patirtį šalies mokyklose.   

Piešinių paroda „Svajoju… skraidyti!“
Piešinių paroda „Svajoju… skraidyti!“

 
Paroda
Data:
2019 m. kovo 9 d.–kovo 29 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Tarptautinės aeronautikos federacijos piešinių konkurso nacionalinio turo darbų paroda.   

Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Pavasario šventės
Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Pavasario šventės

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 12 d.–kovo 13 d.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
36 €
Registracija:
Liko vietų: 30
Tradicinė šventė – vienas iš neišsenkančių dvasinių šaltinių, raginantis žmogų susikaupti, pabėgti nuo kasdienybės, kviečianti dvasiniam tobulėjimui. Kviečiame visus, besidominčius etnine kultūra, tradicijomis, papročiais, į seminarą apie pavasario šventes.   

Emocinio intelekto ir pilietiškumo ugdymas vaikų žaidimų metu
Emocinio intelekto ir pilietiškumo ugdymas vaikų žaidimų metu

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 14 d., 10 val.
Dalyviai:
auklėtojai, mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 11
Norintys tobulinti gebėjimus ir įgūdžius, kurie padėtų pozityviai valdyti sudėtingas vaikų ugdymo situacijas, pasitelkiant savo kūrybiškumą ir vidinius resursus, sprendžiant skirtingas vaikų ugdymo kolizines situacijas, kviečiami dalyvauti šiame seminare.   

 Piešinių paroda „Mes užaugome laisvi“
Piešinių paroda „Mes užaugome laisvi“

 
Paroda
Data:
2019 m. vasario 8 d.–kovo 15 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienai paminėti, darbų paroda.   

Mano žvilgsnis į supantį pasaulį
Mano žvilgsnis į supantį pasaulį

 
Konkursas
Data:
2019 m. kovo 16 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Konkurse kviečiami dalyvauti 3–8 klasių mokiniai.   

Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes
Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes

 
Mokymai
Data:
2019 m. kovo 18 d., 9.30 val.
Dalyviai:
Karjeros specialistai, mokytojai, klasių auklėtojai
Mokestis:
Nemokamas
Kviečiame mokyklų karjeros specialistus, mokytojus, klasių auklėtojus, dalyvauti mokymuose, kurie vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre kovo 18 d. ir balandžio 23 d. 9:30 val. 105 auditorijoje. Dalyvavimas mokymuose yra būtinas abi dienas. Po mokymų dalyviai gaus pažymėjimus.   

Gamtamokslinis integralumas: sąlyčio taškų paieška atliekant tiriamuosius darbus
Gamtamokslinis integralumas: sąlyčio taškų paieška atliekant tiriamuosius darbus

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 19 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 16
Šia programa siekiama sudaryti galimybę plėtoti gamtamokslinę kompetenciją fizikos, chemijos bei biologijos mokytojams – nuodugniau išsinagrinėti integralumo galimybes, išskiriant kelis medžiagų sandaros šiuolaikinius tyrimo metodus.   

Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai
Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 25 d., 10 val.
Dalyviai:
bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 25
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kovo 25 d. organizuoja seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.   

Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos „Žygūnas 2019“
Tarptautinės mokinių turizmo technikos varžybos „Žygūnas 2019“

 
Varžybos
Data:
2019 m. gegužės 3 d.–gegužės 5 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Varžybos vyks gegužės 3–5 d. Bražuolės poilsiavietėje, Lazdėnuose (Elektrėnų sav.). Varžybose dalyvaus mokiniai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Varžybų tikslas – populiarinti turizmą tarp mokinių, ugdyti jų asmenines ir socialines kompetencijas, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.   

„Dviem ratais į Žemaitiją“
„Dviem ratais į Žemaitiją“

 
Žygis
Data:
2019 m. birželio 16 d.–birželio 24 d.
Dalyviai:
Visi norintys
Žygis skirtas prezidento Antano Smetonos ir Žemaitijos metams paminėti