Lt | En
  
     
   

Informacinis renginys „Brandos egzaminai 2019“
Informacinis renginys „Brandos egzaminai 2019“

 
Informacinis renginys
Data:
2018 m. spalio 17 d., 18 val.
Dalyviai:
12 kl. mokiniai, jų tėvai
Kviečiame 12 kl. mokinius, jų tėvus į informacinį renginį “Brandos egzaminai 2019“. Renginio pranešėjas - Nacionalinio egzaminų centro atstovas. Renginys vyks spalio 17 d. (trečiadienį), 18 val.   

Saugaus elgesio ugdymas paauglystės amžiuje
Saugaus elgesio ugdymas paauglystės amžiuje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 18 d.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Seminaras skirtas mokytojams, kurie ieško naujų idėjų, kaip ugdyti mokinių savisaugą, saugią elgseną eismo aplinkoje. Nagrinėsime kaip psichologiškai parengti paauglius pavojingoms situacijoms, kad jie patys sugebėtų atpažinti pavojų, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų. Kalbėsime apie nelaimingus atsitikimus geležinkelyje ir jų prevenciją. Suteiksime žinių ir įgūdžių apie pirmosios pagalbos veiksmus esant sudėtingiems sužeidimams ir traumoms.   

Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir  Mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2018 m. nugalėtojų apdovanojimas
Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir Mokyklų edukacinių erdvių konkurso 2018 m. nugalėtojų apdovanojimas

 
Konferencija
Data:
2018 m. spalio 18 d., 11–15 val.
Dalyviai:
Švietimo darbuotojai, savivaldybių atstovai
Spalio 18 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Vilniaus universiteto Botanikos sode rengia 6-ąją tarptautinę konferenciją „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Pradžia 11 val.   

Mokyklinė kraštotyra – įvairiapusiška saviraiškos ugdymo priemonė popamokinėje veikloje
Mokyklinė kraštotyra – įvairiapusiška saviraiškos ugdymo priemonė popamokinėje veikloje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 18 d., 9.30–16 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 10
Seminaras skirtas visiems, kuriems rūpi, kad mokinių ir mokytojų sukaupti etnografiniai daiktai, istoriniai dokumentai, nuotraukos būtų eksponuojami ir naudojami mokinių edukacijai, kad mokyklos muziejus taptų tikruoju paveldo ir istorinės atminties saugotoju bei vietos bendruomenės kultūros puoselėjimo židiniu.   

„Studijinė vandens fotografija“
„Studijinė vandens fotografija“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 19 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Seminare bus analizuojami fotografijos veiksniai, padedantys atskleisti kūrybinius menininko sumanymus fotografuojant skysčius.   

Paroda  „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą“
Paroda „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą“

 
Paroda
Data:
2018 m. spalio 2 d.–spalio 22 d.
Dalyviai:
Įėjimas laisvas nuo 8 iki 19 val. darbo dienomis
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre atidaryta respublikinio ekslibrisų konkurso „Ex Libris. Aš liudiju laisvą Lietuvą“ įdomiausių darbų paroda.   

Etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų varžytuvės
Etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų varžytuvės

 
Projektas
Data:
2018 m. spalio 23 d., 10–14 val.
Dalyviai:
Profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir mokytojai
Spalio 23 d. 10 val. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre (Žeimenos g. 165, Kaunas) vyks etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų varžytuvės.   

Etninės mažumos šiuolaikinėje Lietuvoje (1990-2018):  demografija, etninė politika, mažumų teisinė apsauga ir šiandienos problemos. Lietuvos romų atvejis
Etninės mažumos šiuolaikinėje Lietuvoje (1990-2018): demografija, etninė politika, mažumų teisinė apsauga ir šiandienos problemos. Lietuvos romų atvejis

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 23 d., 10–17.15 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Liko vietų: 6
Kviečiame panagrinėti etninę politiką, etninių mažumų situaciją, jų problemas ir sprendimo būdus dabartinėje Lietuvos visuomenėje (1990–2018 m.) bei susipažinti su vienos iš labiausiai socialinę atskirtį išgyvenančių Lietuvos etninių grupių – romų bendruomenės – dabartine situacija, praeitimi, jų kultūros ypatumais ir švietimo problemomis.   

Edukacinė diena-seminaras „Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymas gamtinėje aplinkoje.“ Kauno marių regioniniame parke
Edukacinė diena-seminaras „Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymas gamtinėje aplinkoje.“ Kauno marių regioniniame parke

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 25 d., 10–15.30 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
10 €
Registracija:
Liko vietų: 12
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Ugdymo plėtotės centru projekte „Kodas – Nemunas“, spalio 25 d. organizuoja 6 akademinių valandų edukacinę dieną-seminarą Kauno marių regioniniame parke.   

Vertinimas fiziniame ugdyme
Vertinimas fiziniame ugdyme

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 26 d.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Seminare kūno kultūros ir neformaliojo sportinio švietimo mokytojai susipažins su šiuolaikinio vertinimo modeliu – SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) taksonomijos struktūra. Pedagogai išmoks savarankiškai kurti savo vertinimo sistemą ir efektyviai ja naudotis vertinant savo mokymo poveikį mokinių mokymuisi ir prognozuojant jų tolimesnius ugdymo(si) tikslus.   

„Mokinių argumentavimo gebėjimų ugdymas mokant tyrinėti gamtą“
„Mokinių argumentavimo gebėjimų ugdymas mokant tyrinėti gamtą“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 26 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 3
Argumentavimas, kaip neatskiriama komunikacijos proceso dalis, yra skirta racionaliam savo įsitikinimų ir vertybių pagrindimui bei kitų žmonių įtakai ir veiklai. Todėl argumentavimo kompetencija yra viena svarbiausių komunikacinės kompetencijos sudėtinių dalių.   

Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui
Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. spalio 29 d., 9.30 val.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 4
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. spalio 29 d. organizuoja seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.   

Piešinių paroda „Lietuva mūsų ženkluose“
Piešinių paroda „Lietuva mūsų ženkluose“

 
Paroda
Data:
2018 m. spalio 1 d.–spalio 31 d.
Dalyviai:
-
Spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje atidaryta Lietuvos herbų ir herbinių ženklų mokinių meninio interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ kūrybinių darbų paroda.   

 Jaunųjų dailininkų mokyklos žiemos sesija
Jaunųjų dailininkų mokyklos žiemos sesija

 
Mokymai
Data:
2018 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 4 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Neakivaizdinės jaunųjų dailininkų mokyklos III laidos V sesija   

Etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Suvalkijos regiono varžytuvės

 
Projektas
Data:
2018 m. lapkričio 6 d., 10–14 val.
Dalyviai:
Profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir mokytojai
Lapkričio 6 d. Marijampolėje vyks etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Suvalkijos regiono varžytuvės.   

Muzikai gabių mokinių ugdymas: muzikos olimpiados ir muzikinių konkursų patirtys
Muzikai gabių mokinių ugdymas: muzikos olimpiados ir muzikinių konkursų patirtys

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. lapkričio 9 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Liko vietų: 3
Muzikos mokytojus kviečiame į diskusijų seminarą. Čia bus mokomasi įžvelgti muzikinį vaikų potencialą, motyvuoti juos muzikinei veiklai; aiškinamasi, kokį vaidmenį gabių muzikai vaikų ugdyme vaidina muzikiniai konkursai, kaip mokiniams padėti pasirengti konkursams.   

Etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Dzūkijos regiono varžytuvės

 
Projektas
Data:
2018 m. lapkričio 13 d., 10–14 val.
Dalyviai:
Profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir mokytojai
Lapkričio 13 d. Aukštadvario žemės ūkio mokykloje vyks etnokultūros projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Dzūkijos regiono varžytuvės.   

Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas
Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2018 m. lapkričio 15 d., 10 val.
Dalyviai:
Klasių vadovai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 25
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. lapkričio 15 d. organizuoja seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.   

Po žvaigždėtu dangum
Po žvaigždėtu dangum

 
Viktorina
Data:
2018 m. lapkričio 24 d.
Dalyviai:
Mokiniai
Renginys jauniesiems astronomijos mylėtojams – viktorina „Po žvaigždėtu dangum“.