Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos pažymėjimas.

Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Žiemos šventės
Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Žiemos šventės

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 19 d.–lapkričio 20 d.
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Mokestis:
40 €
Registracija:
Registracija nebegalima.
Tradicinė šventė – vienas iš neišsenkančių dvasinių šaltinių, raginantis žmogų susikaupti, pabėgti nuo kasdienybės, kviečianti dvasiniam tobulėjimui.Visus, besidominčius etnine kultūra, tradicijomis, papročiais, kviečiame į seminarą apie žiemos šventes.   

Ugdymas per žaidimus
Ugdymas per žaidimus

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 21 d., 10 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Seminare bus aptariami esminiai interaktyvaus mokymo ir ugdymo principai bei jų taikymas kuriant ir organizuojant mokymosi bei ugdymosi žaidimus.   

Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (I grupė)
Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (I grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 25 d.–lapkričio 27 d.
Dalyviai:
Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus) mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius gamtos mokslų mokytojus supažindinsime su gamtos mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.   

Saugaus elgesio ugdymas paauglystėje
Saugaus elgesio ugdymas paauglystėje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 26 d.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Seminaras skirtas mokytojams, kurie ieško naujų idėjų, kaip ugdyti mokinių savisaugą, saugią elgseną eismo aplinkoje. Nagrinėsime kaip psichologiškai parengti paauglius pavojingoms situacijoms, kad jie patys sugebėtų atpažinti pavojų, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų. Kalbėsime apie nelaimingus atsitikimus geležinkelyje ir jų prevenciją. Suteiksime žinių ir įgūdžių apie pirmosios pagalbos veiksmus esant sudėtingiems sužeidimams ir traumoms.   

Šiuolaikinis technologinis ugdymas (I grupė)
Šiuolaikinis technologinis ugdymas (I grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 27 d.–lapkričio 28 d.
Dalyviai:
Technologijų ir IT mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius technologijų ir IT mokytojus supažindinsime su technologinių mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.   

Lokomociniai gyvūnų imitavimo pratimai fizinio ugdymo užsiėmimuose
Lokomociniai gyvūnų imitavimo pratimai fizinio ugdymo užsiėmimuose

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 28 d.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Lokomociniai gyvūnų judėjimą imituojantys judesiai (įvairios ropojimo, šliaužimo, šuoliavimo, žingsniavimo formos) vis plačiau taikomos tiek kūno kultūros pamokose, tiek sporto treniruotėse. Šie pratimai nereikalauja jokio sportinio inventoriaus, yra patrauklūs savo žaismingumu, o tinkamai parinkti gali būti labai efektyvi fizinio ugdymo priemonė ir vaikams, ir geresnės sveikatos siekiantiems vyresnio amžiaus asmenims, ir profesionaliems atletams.   

Lytiškumo ugdymas(is) pradinėse klasėse
Lytiškumo ugdymas(is) pradinėse klasėse

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 28 d., 9.30 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 5
Norintys susipažinti su visuminio lytiškumo raidos ir raiškos ugdymo(si) reikšme jaunesniame mokykliniame amžiuje, ugdyti gebėjimą mokslo žinias pritaikyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų lytiškumui lavinti, lavinti gebėjimą kurti palankią aplinką lytiškumo ugdymui(si) pradinėse klasėse, kviečiami dalyvauti šiame seminare.   

Letrizmas: kur prasideda ir kur baigiasi raidė
Letrizmas: kur prasideda ir kur baigiasi raidė

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. lapkričio 29 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 12
Šio seminaro tikslas padėti mokytojams atskirti prasmės generavimo ir informacijos perdavimo praktikas bei individualizmą nuo skirtingumo, nes šios sąvokos neretai yra sutapatinamos. O taip pat skatinti kritiškai vertinti vaizdo ir teksto atskyrimo (simbolizmas, realizmas, konceptualizmas) praktikas bei peržengti dalykinę specializaciją: dailės mokymą suvokti ne tik kaip valdančiosios klasės ideologijos iliustravimą vaizdais, bet ir kaip sugebėjimą analizuoti vizualumą kaip priemonę daryti įtaką žmogaus vidiniam pasauliui, santykiams su kitais žmonėmis bei su aplinka.   

Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (II grupė)
Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (II grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 2 d.–gruodžio 4 d.
Dalyviai:
Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus) mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius gamtos mokslų mokytojus supažindinsime su gamtos mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.   

Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialių poreikių turinčius vaikus į bendruomenę
Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialių poreikių turinčius vaikus į bendruomenę

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 2 d., 10 val.
Dalyviai:
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 5
Kviečiame pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei pagalbos vaikui specialistus, dirbančius su vaikų grupe, kurioje yra specialiųjų poreikių vaikų, dalyvauti šiame seminare.   

Šiuolaikinis technologinis ugdymas (II grupė)
Šiuolaikinis technologinis ugdymas (II grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 4 d.–gruodžio 5 d.
Dalyviai:
Technologijų ir IT mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius technologijų ir IT mokytojus supažindinsime su technologinių mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.   

Keramikos technologijos pagrindai, bei dekoravimo technikos
Keramikos technologijos pagrindai, bei dekoravimo technikos

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 5 d.–gruodžio 6 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
50 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Seminaro dalyviai susipažins su keramikos technologijos pradmenimis ir su inovatyviomis keramikoje naudojamomis dekoravimo priemonėmis.   

Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (III grupė)
Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (III grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 9 d.–gruodžio 11 d.
Dalyviai:
Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus) mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius gamtos mokslų mokytojus supažindinsime su gamtos mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.   

Netradiciniai sportiniai žaidimai kūno kultūros pamokose
Netradiciniai sportiniai žaidimai kūno kultūros pamokose

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 9 d., 9 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra.
Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojus dalyvauti 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Netradiciniai sportiniai žaidimai kūno kultūros pamokose“. Seminaras vyks gruodžio 9 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).   

Taikomojo ir vaizduojamojo pobūdžio karpinių mokymo metodai ir pritaikymo galimybės
Taikomojo ir vaizduojamojo pobūdžio karpinių mokymo metodai ir pritaikymo galimybės

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 11 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 13
Praktinių užsiėmimų metu išbandysite taikomojo ir vaizduojamojo pobūdžio karpinių kūrimą, trijų tipų popierinių užuolaidėlių kirpimą, naudojant popieriaus lankstymą ir piešimą.   

Šiuolaikinis technologinis ugdymas (III grupė)
Šiuolaikinis technologinis ugdymas (III grupė)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gruodžio 11 d.–gruodžio 12 d.
Dalyviai:
Technologijų ir IT mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Praktinio seminaro metu 5–8 klasėse dirbančius technologijų ir IT mokytojus supažindinsime su technologinių mokslų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis. Šiomis priemonėmis mokyklos buvo aprūpintos Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu. Mokytojai patys su šiomis priemonėmis atliks laboratorinius darbus, aptars ir tobulins projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus.