Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos pažymėjimas.

Saugus elgesys eismo aplinkoje
Saugus elgesys eismo aplinkoje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 21 d., 10–15.30 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir pradinio ugdymo mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Registracija nebegalima.
Seminaras skirtas mokytojams, kurie ieško naujų idėjų, kaip ugdyti saugią mokinių elgseną gatvėje ir kelyje. Nagrinėsime, kaip psichologiškai parengti mokinius pavojingoms situacijoms, kad jie patys sugebėtų atpažinti pavojų, būtų pasirengę imtis praktinių veiksmų. Kalbėsime, kaip saugaus eismo metodinių priemonių pagalba pereiti nuo pasyvių prie aktyvių mokinių mokymo metodų. Aiškinsimės, kaip išvengti eismo įvykių ir nelaimingų atsitikimų geležinkelyje. Suteiksime pirmosios pagalbos žinių, mokysimės, kaip ją suteikti esant sudėtingiems sužeidimams ir traumoms.   

Dailės ugdymas mokykloje: ekslibriso kūrimas panaudojant naujas grafikos technologijas
Dailės ugdymas mokykloje: ekslibriso kūrimas panaudojant naujas grafikos technologijas

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 22 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 1
Šia programa siekiama supažindinti mokytojus su ekslibriso kūrimo galimybėmis, panaudojant naujas grafikos technikas ir priemones, leisiančias grafikos kūrimo procesą plėtoti klasėje, užsiėmimų metu.   

Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai
Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 25 d., 10 val.
Dalyviai:
bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 5
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kovo 25 d. organizuoja seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.   

Šiuolaikiniai mokinių mankštos ir sporto iššūkiai
Šiuolaikiniai mokinių mankštos ir sporto iššūkiai

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 26 d., 9–16 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Vis dažniau mokiniai susiduria su sveikatos problemomis, kurias sukelia ne tik nepakankamas judėjimas, fizinio krūvio stoka, bet ir netaisyklingas sportavimas. Ir pernelyg sėslus gyvenimo būdas, ir sureikšmintas kūno kultas lemia jauno žmogaus kūno struktūros pakitimus, kurie sukelia skausmą, o galiausiai ir rimtesnius negalavimus.   

Lytiškumo ugdymas(is) pradinėse klasėse
Lytiškumo ugdymas(is) pradinėse klasėse

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. kovo 27 d., 9.30 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Norintys susipažinti su visuminio lytiškumo raidos ir raiškos ugdymo(si) reikšme jaunesniame mokykliniame amžiuje, ugdyti gebėjimą mokslo žinias pritaikyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų lytiškumui lavinti, lavinti gebėjimą kurti palankią aplinką lytiškumo ugdymui(si) pradinėse klasėse, kviečiami dalyvauti šiame seminare.   

Folkloras – kūrybiškumo ir bendravimo mokykla
Folkloras – kūrybiškumo ir bendravimo mokykla

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 4 d., 10 val.
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 5
Formulinės dainos, pasakos, rateliai, žaidimai, mįslės, patarlės, gamtos garsų pamėgdžiojimai – neretai mokytojai nė neįsivaizduoja, kokie turtai, kokios vaikų ugdymo galimybės glūdi mūsų folklore... Kartu su Vilniaus etninės kultūros centru kviečiame į folkloro seminarą.   

Koliažo technikos interpretacijos dailiniame ugdyme
Koliažo technikos interpretacijos dailiniame ugdyme

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 5 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 16
Mūsų kūryba tampa spalvinga ir emocinga – abstrakčių piešinių ar kitomis technikomis kurtuose darbuose mums svarbu perteikti emocijas, jausmus ir suvokimus.   

Natiurmortas fotografijoje
Natiurmortas fotografijoje

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 10 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 14
Natiurmorto fotografavimas yra puikus būdas tobulinti kompozicijos ir šviesos valdymo gebėjimus.   

GIS technologijos: pažinimui, tyrinėjimams, mokymuisi ir kūrybai
GIS technologijos: pažinimui, tyrinėjimams, mokymuisi ir kūrybai

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 10 d., 9.30 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
40 €
Registracija:
Liko vietų: 15
Norinčius stiprinti mokytojo kūrybiškumo, skaitmeninio raštingumo kompetencijas, pasitelkiant geoinformacijos (GIS) technologijas, praktiškai išbandant įvairius GIS taikymo pavyzdžius, kviečiame į dviejų dienų seminarą.   

Emocijų valdymas ir savipagalba ugdant ateities pilietį
Emocijų valdymas ir savipagalba ugdant ateities pilietį

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 11 d., 10 val.
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 20
Norintys suprasti pedagogo emocijų valdymo ir savipagalbos ugdant ateities pilietį svarbą, gebėti praktiškai taikyti įgytas žinias ir įgūdžius darbe su vaikais ir jų tėvais ugdant vaikų pilietiškumą ir emocinį intelektą, jaustis įsipareigojusiais taikyti įgytas žinias ir įgūdžius darbe su vaikais, kolegomis ir vaikų tėvais kviečiami dalyvauti šiame seminare.   

Tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(-is)
Tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(-is)

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 11 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Seminaro metu bus išsamiai, remiantis pavyzdžiais ir eksperimentais parodoma, kaip sėkmingai integruoti praktinį, tiriamąjį darbą į ugdomąją veiklą bei kokios mokomųjų dalykų (chemiją, biologiją, informacines technologijas, technologijas, menus ir kt.) integravimo galimybės.   

Neformaliojo ugdymo metodų taikymas vasaros stovyklose
Neformaliojo ugdymo metodų taikymas vasaros stovyklose

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 12 d., 10–16.30 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 12
Vasaros stovyklos Lietuvoje turi ilgametes tradicijas. Vaikai ir jaunuoliai dažnai ne kartą atvyksta į tą pačią stovyklą. Stovyklų vadovai susiduria su iššūkiu, ką naujo ir įdomaus pasiūlyti. Neformaliojo ugdymo metodikos, grupinės ir komandinės užduotys, kūrybiniai užsiėmimai, simuliacijos, patirtinis mokymasis gamtoje puikios priemonės, kurios pagyvins bet kurią stovyklą ar vasaros renginį.   

Pedagogo kūrybinis novatoriškumas ugdant vaikų pilietiškumą
Pedagogo kūrybinis novatoriškumas ugdant vaikų pilietiškumą

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. balandžio 16 d., 10 val.
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 22
Kviečiame pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei pagalbos vaikui specialistus, dirbančius su vaikų grupe, kurioje yra specialiųjų poreikių turinčių vaikų, ir jų tėvais, dalyvauti šiame seminare.   

Turizmo renginiai: turinys, formos ir sklaida
Turizmo renginiai: turinys, formos ir sklaida

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. gegužės 18 d.–gegužės 19 d.
Dalyviai:
mokytojai
Registracija:
El. registracijos nėra.
Kviečiame mokytojus, neformaliojo švietimo specialistus, turizmo būrelių vadovus į seminarą, kuriame jie patobulins teorinius ir praktinius įgūdžius bei gebėjimus neformaliojo vaikų švietimo – turizmo srityje.