Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos pažymėjimas.

Mokyklos bendruomenės stiprinimas – iššūkiai ir galimybės
Mokyklos bendruomenės stiprinimas – iššūkiai ir galimybės

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. sausio 24 d., 10–17 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Stiprėjant mokinių savivaldai bei jaunų žmonių organizavimuisi, augant tėvų susidomėjimui bei aktyvumui, mokyklų bendruomenės susiduria su naujais iššūkiais – kaip sėkmingai derinti skirtingus mokyklos bendruomenės grupių interesus, kaip sustiprinti mokyklų bendruomenės savarankiškumą ir naudą, kaip stiprinti tėvų ir mokinių įsitraukimą į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir kaip stiprinti iniciatyvą mokyklos bendruomenėje?   

Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė
Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. sausio 29 d., 10 val.
Dalyviai:
Karjeros, pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, neformalaus švietimo užsiėmimo vadovai, įvairių dalykų mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 2
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2019 m. sausio 29 d. organizuoja seminarą „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“. Seminare kviečiami dalyvauti karjeros, pagalbos mokiniui specialistai, neformalaus ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.   

Neformalusis ugdymas: metodai, galimybės, perspektyvos
Neformalusis ugdymas: metodai, galimybės, perspektyvos

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. sausio 30 d., 10–16.30 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo ir profesinių mokymo įstaigų pedagogai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Neformalusis vaikų švietimas – svarbi sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos dalis. Tai kryptinga veikla, padedanti įgyti kompetencijų, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.   

Brandos darbas: reikalavimai ir patirtis
Brandos darbas: reikalavimai ir patirtis

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 1 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Vietų nėra.
Seminaro metu bus analizuojamos metodinės rekomendacijos apie brandos darbo rengimo eigą, mokinio ir jo darbo vadovo atsakomybes, aptariami brandos darbo vertinimo kriterijai. Kvalifikacijos tobulinimo programa yra skirta plėtoti brandos darbo vadovų mokslinę tiriamąją kompetenciją.   

„Savęs pažinimas per teatro, kino meną ir psichodramą“
„Savęs pažinimas per teatro, kino meną ir psichodramą“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 5 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 6
Žaisdami teatrinius žaidimus, analizuodami ir rengdami teatro ištraukas, kurdami teatrinių kostiumų detales, programos dalyviai įgis savęs pažinimo kompetenciją.   

Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Užgavėnės
Tradicinės lietuvių šventės: etninės ir šiuolaikinės kultūros sąveika. Užgavėnės

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 6 d., 10 val.–vasario 7 d., 17 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
36 €
Registracija:
Liko vietų: 19
Tradicinės šventės – vienas iš neišsenkančių dvasinių šaltinių, raginantis žmogų susikaupti, pabėgti nuo kasdienybės, kviečiantis dvasiniam tobulėjimui. Kviečiame visus, besidominčius etnine kultūra, tradicijomis, papročiais, į seminarą apie Užgavėnės.   

Spalvoto molio inkrustacijos
Spalvoto molio inkrustacijos

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 6 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Vietų nėra. Galima registracija kandidatu papildomam renginiui.
Teorinio ir praktinio užsiėmimo metu susipažinsite su spalvintų molių gaminimo ir jų inkrustavimo į kitą molį technologijomis.   

„Fotografinės manipuliacijos Adobe Photoshop programa“
„Fotografinės manipuliacijos Adobe Photoshop programa“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 8 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 1
Adobe Photoshop yra populiariausia fotografijų redagavimo programa. Programa turi begalę naudingų įrankių, kuriuos įvaldžius, ženkliai prasiplečia kūrybinių idėjų įgyvendinimas.   

Mokinių turizmas Lietuvoje. Renginių vadyba
Mokinių turizmas Lietuvoje. Renginių vadyba

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 8 d., 15 val.–vasario 9 d., 15 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
El. registracijos nėra.
Kviečiame mokytojus, neformaliojo švietimo specialistus, turizmo būrelių vadovus į seminarą, kuriame jie įgis žinių apie pažintinį ir sportinį turizmą, susipažins su turizmo galimybėmis Lietuvos mokyklose ir neformaliajame vaikų švietime.   

Vertinimas fiziniame ugdyme
Vertinimas fiziniame ugdyme

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 11 d., 9–16 val.
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 25
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia neformaliojo vaikų švietimo, kūno kultūros ir bendrojo ugdymo mokytojus dalyvauti 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Vertinimas fiziniame ugdyme“.   

„Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei“. Pilietinio ugdymo teorija ir praktika
„Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei“. Pilietinio ugdymo teorija ir praktika

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 12 d., 9.30–16.45 val.
Dalyviai:
mokytojai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 22
Norinčius susipažinti su universalia pilietiškumo samprata, besiremiančia sąmoningos aktyvios narystės principu ir jos raiška šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje, pasaulyje, su mokinių metodine, veikimo, dalykine ir sprendimo priėmimo kompetencijomis ir jų ugdymo metodais Austrijoje bei kitomis pilietiškumo ugdymui svarbiomis temomis, kviečiame dalyvauti šiame seminare.   

Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui
Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 14 d., 10 val.
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai
Mokestis:
25 €
Registracija:
Liko vietų: 25
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vasario 14 d. organizuoja seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.   

„Keramika: žiedimas, lipdymas, raugo keramikos degimas“
„Keramika: žiedimas, lipdymas, raugo keramikos degimas“

 
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Data:
2019 m. vasario 21 d.–vasario 22 d.
Dalyviai:
Mokytojai
Mokestis:
106 €
Registracija:
Liko vietų: 10
Praktinio seminaro metu mokytojai susipažins su tradicine lietuvių keramika, konstruos indus iš grubaus šamotinio molio, juos dekoruos, gamins įvairių rūšių raugą bei degs malkomis kūrenamą keramikos lauko krosnį.