Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro akreditacijos pažymėjimas.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai
Data:
Mokymų pradžia - 2023 m. sausio mėn. 17 d.
Dalyviai:
Asmenys, siekiantys įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vadovaudamasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617 (toliau – Įsakymas) patvirtintu „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašu“ (toliau - Aprašas) ir įgyvendindamas projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ (toliau – Projektas) organizuoja nemokamus mokymus pagal 200 ak. val. karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo programą (toliau - Programa) asmenims, teikiantiems arba planuojantiems teikti PO paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir institucijose.   

STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai
STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai

Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Data:
2023 m. sausio 31 d.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai, kiti specialistai
Mokestis:
36 €
Registracija:
Vietų nėra. Registracija papildomu dalyviu atsilaisvinus vietai arba kitam renginiui.
Nagrinėsime mokytojams iškylančius aktualius klausimus. Mokymų metu išgirstas idėjas ir įgytą patirtį galėsite pritaikyti praktikoje, įtraukti mokinius į aktyvų STEAM ugdymo(si) procesą.   

Kaip pritaikyti dirbtinį intelektą praktiškai? Tikslingas technologijų panaudojimas tiriamojoje veikloje
Kaip pritaikyti dirbtinį intelektą praktiškai? Tikslingas technologijų panaudojimas tiriamojoje veikloje

Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Data:
2023 m. vasario 7 d.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai, kiti specialistai
Mokestis:
36 €
Registracija:
Vietų nėra. Registracija papildomu dalyviu atsilaisvinus vietai arba kitam renginiui.
Technologijų panaudojimas ne tik leidžia įtraukti į ugdymo procesą mokinius, esančius už klasės ribų, bet ir patį ugdymo procesą padaryti patrauklų, dinamišką ir įtraukiantį.   

Netradicinių sporto šakų ir judriųjų žaidimų taikymas fizinio ugdymo užsiėmimuose
Netradicinių sporto šakų ir judriųjų žaidimų taikymas fizinio ugdymo užsiėmimuose

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 9 d., 10 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo sportinio vaikų švietimo, fizinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokytojai
Mokestis:
30 €
Registracija:
Liko vietų: 11
Netradicines sporto šakas ir judriuosius žaidimus vertėtų plačiau įtraukti į fizinio ugdymo pamokas ir neformaliojo sportinio vaikų švietimo užsiėmimus. Tai leis paįvairinti fizinio ugdymo pamokos standartus, padarys ugdymo procesą įtraukesnį, suteiks galimybę paįvairinti fizinio ugdymo veiklas.   

Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui
Saugių renginių organizavimas vaikams ir jaunimui

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 9 d.–kovo 31 d.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
120 €
Registracija:
Vietų nėra.
Organizuoti renginius mokyklose, o ypač už jos ribų (pvz., vasaros poilsio stovyklas, žygius, išvykas ir pan.) yra nelengva užduotis ir didelė atsakomybė. Ant vadovo pečių gula ne tik darnios organizatorių komandos subūrimas, tikslingo turinio, veiklos programos sukūrimas, lėšų planavimas, bet ir pareiga užtikrinti visų renginio dalyvių saugumą, sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas.   

Mokslinio tyrimo metodai mokykloje
Mokslinio tyrimo metodai mokykloje

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 14 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius)
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai, kiti specialistai
Mokestis:
36 €
Registracija:
Liko vietų: 4
Atnaujintose programose reikalaujama daugiau laiko skirti praktinei mokinių veiklai, projektams, ugdyti eksperimento planavimo ir atlikimo, rezultatų analizės, pateikimo ir apibendrinimo gebėjimus. Svarbu, kad būtų ugdomas mokinių kūrybingumas ir kritinis mąstymas.   

Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje
Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje

Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Data:
2023 m. vasario 21 d.–vasario 23 d.
Vieta:
Nuotoliniu būdu
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo mokytojai, kiti specialistai
Mokestis:
35 €
Registracija:
Liko vietų: 15 Registracija vyksta iki 2023 m. vasario 19 d..
Seminare susipažinsite su visuminio lytiškumo raidos ir raiškos ypatumais ikimokykliniame ir jaunesniame mokykliniame amžiuje, analizuosite lytiškumo ugdymo(si) prielaidas, parengsite praktines užduotis vaikų lytiškumo ugdymui(si), atsižvelgiant į situaciją, klasės (grupės) aktualijas, klasėje (grupėje) ar aplinkoje kylančius klausimus, vaikų poreikius, brandumo lygį, patirtį, išgyvenimus.   

Vaizduotė kaip įrankis mokymo(si) iššūkiams spręsti
Vaizduotė kaip įrankis mokymo(si) iššūkiams spręsti

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 22 d., 15 val.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Mokestis:
30 €
Registracija:
Liko vietų: 22
Pedagogai kasdien susiduria su mokinių dėmesio sutelkimo, naujos medžiagos įsisavinimo, informacijos atgaminimo, emocijų suvaldymo, pasitikėjimo savo jėgomis bei kitomis problemomis. Seminaro tikslas – pasiūlyti mokytojams ir mokiniams naują įrankį – vaizduotės ugdymą ir lavinimą, jos pritaikymą problemoms spręsti.   

„Kvėpavimo pratimų įtraukimas / integravimas į fizinio ugdymo užsiėmimus“
„Kvėpavimo pratimų įtraukimas / integravimas į fizinio ugdymo užsiėmimus“

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 23 d., 12 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo sportinio vaikų švietimo, fizinio ugdymo, pradinio ugdymo mokytojai
Mokestis:
30 €
Registracija:
Liko vietų: 27
Šis nuotolinis seminaras yra 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokinių nejudrumas ir pasekmės. Darbas su fizinio pajėgumo sunkumų turinčiais mokiniais“ dalis.   

Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo
Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo

Seminaras
Data:
2023 m. vasario 27 d., 10 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo sportinio vaikų švietimo, fizinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokytojai
Mokestis:
30 €
Registracija:
Liko vietų: 38
Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, o vaikystėje susiformavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą.