Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Baziniai emociniai poreikiai. Praktika pozityviems emociniams poreikiams
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo švietimo mokytojai, pradinio, bendrojo ugdymo mokytojai, socialiniai pedagogai, įstaigų vadovai(-ės), kiti specialistai
Renginio data:
2024 m. vasario 21 d., 13 val.
Vieta:
Nuotolinis
Mokestis:
40 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indrė Rudzinskienė
+37067325528
indre.rudzinskiene@linesa.lt

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Emocinis intelektas ir emocinių kompetencijų ugdymas: nuo pozityvių santykių technikos iki pusiausvyros, konfliktų valdymo, autentiškumo“. Programa bus įgyvendinama per keturis nuotolinius modulius, kuriems registracija bus skelbiama atskirai.

Emocinio intelekto ugdymas šiandien yra prioritetinė sritis. Ši programa bus naudinga bendrojo ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojams, socialiniams pedagogams, įstaigų vadovams, ir visiems švietimo sektoriaus darbuotojams, siekiantiems tobulinti emocinį raštingumą.

Stokodami emocinio raštingumo, pedagogai ir kiti specialistai gali patirti sunkumų šį raštingumą perduodant vaikams dėl pasitikėjimo stokos ir žinių trūkumo.

Šios programos tikslai:
atstatyti pažeistą pedagogo savivertę ir savigarbą;
plėtoti mokytojų ir mokinių socialinius bei emocinius įgūdžius;
gerinti asmeninius motyvacijos įgūdžius;
stiprinti emocinę sveikatą, teigiamą elgesį ir gerovę visiems, kurie mokosi ir dirba švietimo įstaigoje;
ugdyti gebėjimą valdyti emocijas, vengiant konfliktinių situacijų jas konstruktyviai bei atsakingai sprendžiant.

Programa orientuota ne tik į mokinius, bet ir į mokytojus, skiriant dėmesį jų socialinės-emocinės kompetencijos ugdymui bei psichologinės sveikatos gerinimui.

Mokymų dalyviai įgis žinių apie emocinį intelektą, jo svarbą asmeniniame ir kolektyviniame gyvenime, asmeninių vertybių derinimą su organizacijos/komandos narių vertybėmis, savivertės stiprinimą, pagarbą kitiems, emocinį savęs ir kitų pažinimą, pokyčių valdymą, konfliktų valdymą ir aktyvų veiksmų planavimą siekiant teigiamų pokyčių.

Seminaro dalyviai praktiškai mokysis asmeninių pozityvių technikų, kurios stabdo įsivyravusį nerimą.

Nors mes visi esame unikalūs, turime nervų sistemą, kuri veikia pagal tam tikrus principus. Mes kiekvienas turime šešis bazinius poreikius, kuriuos nuolat patenkiname arba nepatenkiname.

Šeši baziniai poreikiai:
užtikrintumas – poreikis saugumo, užtikrintumo ir patikimumo;
įvairovė – poreikis pokyčių, naujovių ir iššūkių;
svarbumas – poreikis jaustis pripažintu ir vertinamu;
meilė ir ryšys – poreikis mylėti ir būti mylimam, taip pat noras jausti ryšį su kitais;
augimas – noras augti, tobulėti ir vystytis, tiek asmenybę, tiek sielą;
dalinimasis – poreikis duoti, padėti kitiems ir daryti pokyčius.

Žmogus turi atrasti, kuris poreikis yra svarbiausias jam, tuomet jis galės turėti daugiau harmonijos gyvenime ir santykiuose.

I modulis – 10 ak. val. nuotolinis seminaras „Baziniai emociniai poreikiai. Praktika pozityviems emociniams poreikiams. Pozityvus kelias į mokėjimą mokytis“ vyks  ZOOM platformoje 2024 m. vasario 21 d. 13 val.

II modulis planuojamas kovo mėn. – „Asmeninės vertybės. Asmeninių vertybių įsisąmoninimas, gebėjimas gyventi jomis remiantis. Pozityvių santykių technikos“. 
III modulis planuojamas balandžio mėn. – „Savivertė. Gebėjimas besąlygiškai priimti ir vertinti savo asmenybę. Pozityvumas ir pusiausvyra“.
IV modulis planuojamas gegužės mėn. – „Jausmai ir emocijos. Nuo nuostatų iki emocijų, konfliktų valdymo ir autentiškumo“. 

Programos lektorė – Loreta Kaltauskienė, Socialinio ir emocinio ugdymo, Emocinio intelekto sertifikuota lektorė, instruktorė.

Dalyvavimo sąlygos:
dalyvio mokestis už vieną modulį 40 Eur.

Prašome atsiųsti įstaigos direktoriaus pasirašytą garantinį raštą dėl apmokėjimo arba apmokėti dalyvio mokestį – 40 Eur bankiniu pavedimu iki vasario 16 d. 
Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): 
Lėšų gavėjas: Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
A.s. LT767044060001029937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas 302848387, PVM mok. kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą: Už seminarą  Baziniai emociniai poreikiai.

Už renginį mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki vasario 16 d. už renginį atsakingam asmeniui, Indrei Rudzinskienei, el. paštu indre.rudzinskiene@linesa.lt.

Už renginį mokant įstaigai, sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl išankstinių sąskaitų išrašymo – el. p. indre.rudzinskiene@linesa.lt.

Už dalyvavimą kiekviename modulyje bus išduodamas akredituotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Dalyviai gaus metodinę seminaro medžiagą

Būtina išankstinė registracija.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę  Indrę Rudzinskienę el. p. indre.rudzinskiene@linesa.lt.

Apmokėti arba atsiųsti RAŠTĄ DĖL apmokėjimo prašome iki vasario 16 d. el. p. indre.rudzinskiene@linesa.lt.
Dėkojame už supratingumą.