Lt | En
  
     
   
Renginio pavadinimas:
Auksinis ruduo 2017
Renginio tipas:
Varžybos
Dalyviai:
Šalies ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų, jaunimo laisvalaikio centrų, vaikų globos namų, kitų neformaliojo švietimo įstaigų, rajonų bei miestų komandos
Renginio data:
2017 m. rugsėjo 30 d., 10 val.–spalio 1 d., 17 val.
Vieta:
Vaikų poilsio stovykla „NEMUNAIČIO STOVYKLA“ (Alytaus r., Nemunaičio sen., Nemunaitis)
Mokestis:
12 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Marius Juškevičius
8 5 2154319
marius.juskevicius@lmnsc.lt
Varžybose gali dalyvauti šalies ir užsienio bendrojo ugdymo mokyklų, jaunimo laisvalaikio centrų, vaikų globos namų, kitų neformaliojo švietimo įstaigų, rajonų bei miestų komandos. 

 
Varžybų tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingo rungtyniavimo ir kilnaus elgesio vertybes.  
 
Uždaviniai:  
 
sudaryti sąlygas tobulinti mokinių turistinį meistriškumą;   
 
populiarinti turizmą kaip asmenybės ugdymo priemonę, jaunimo fizinio rengimo bei užimtumo būdą;  
 
aktyvia turistine-sportine veikla paminėti Pasaulinę turizmo dieną.  

Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki rugsėjo 22 d. tel. 8 5 2154319 arba el. paštu marius.juskevicius@lmnsc.lt. Būtina nurodyti atvykstančių komandų skaičių (išankstinė paraiškos forma pateikta Nuostatų 1 priede).