Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2020 m. lapkričio 12 d., 14 val.–lapkričio 18 d., 17 val.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 601) 58751
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2020 m. lapkričio 12 ir 18 dienomis organizuoja nuotolinį seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminare bus siekiama stiprinti mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų ugdymo karjerai kompetenciją bei dalykinio integravimo gebėjimus: supažindinti su integravimo būdais, modeliais, atskleisti dalykinio integravimo privalumus ir trūkumus, atskleisti ugdymą karjerai kaip vieną iš dalykinio integravimo temų.

Seminaro lektorė: Asta Januškevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto lektorė, doktorantė.

Seminaras vyks lapkričio 12 d. 14.00–17.00 val. ir lapkričio 18 d. 14.00–17.00 val. nuotoliniu būdu, rekomenduojame jungtis likus 5–10 min. iki renginio pradžios.

Seminaras yra 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema“ (kodas 211000807) dalis, kuri susideda iš keturių modulių:

·        „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes“

·        „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“

·        „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“

·        „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

Išklausius visus modulius, bus išduotas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Seminaro dalyvio mokestis (III modulis) 25 Eur.

III modulio trukmė 10 ak. val.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b.k. 70440
Įm. kodas: 302848387
Pvm kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes “.

Jeigu Jūsų įstaiga dieną  iki renginio nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė el. paštas aiste.brazlauskienė@lmnsc.lt.