Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Debatai kaip mokymo/-osi metodas
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
mokytojai
Renginio data:
2022 m. gegužės 27 d.–gegužės 31 d.
Vieta:
NUOTOLINIS
Mokestis:
50 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programa
DEBATAI KAIP MOKYMO/-OSI METODAS

Neatsiejama šiuolaikinio požiūrio į švietimą bei ugdymą dalis – mokymo, švietimo bei ugdymo interaktyvumas arba, kitaip tariant, aktyvus besimokančiųjų dalyvavimas mokymo ar ugdymo procese. Papildomas gebėjimas nuosekliai mintyti, argumentuoti, kurti logines teiginių grandines ir kritiškai matyti logines klaidas yra vieni iš svarbiausiųjų šiuolaikinių gebėjimų.

Debatai lavina ne tik mintijimo, kritinio mąstymo, kalbos, argumentavimo, tyrimo (duomenų rinkimo, analizės, apibendrinimo ir pristatymo), dialogu pagrįstos diskusijos gebėjimus, bet taip pat tokias svarbias vidinės parengties sritis kaip drąsa viešai reikšti savo nuomonę ir apginti interesą, drąsa kurti ryšį, pasitikėjimas savo ir kitų žmonių nuomonėmis, savarankiška ir autonomiška laikysena, kūrybiškumas.

40 ak. val. programa „Debatai kaip mokymo/-osi metodas“ (kodas 211001320) skirta mokyklų bendruomenių atstovams (bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, klasių auklėtojams, vaikų laisvalaikio užimtumo organizatoriams, administracijos darbuotojams).

Programoje yra supažindinama su debatais kaip mokymo/-osi metodu, tinkamu tiek mokiniams, tiek ir suaugusiems žmonėms. Išsamiai aptariamas teorinis ir metodinis debatų pagrindas, debatų formatai, praktikuojamasi formuluojant debatams tinkamas temas, moderuojant debatus aštriomis temomis. Programoje mokomasi ir paties svarbiausio debatams etapo – debatų refleksijos – apmąstymo kas aptarta, kaip tai paliečia atskirus žmones, jų nuomones, vieno ar kito reiškinio supratimą, laikyseną ir elgesį.

Programa sukurta mokytis nuotoliniu būdu ir apima du nuotolinius susitikimus bei savarankiško darbo dalį.

Programos turinys ir datos:

Gegužės 27 d. – 1 nuotolinis susitikimas 14.30-18.30 (dirbama su pertraukomis pagal poreikį)
-Debatų kaip ugdymo metodo istorija ir esminės prielaidos
-Debatų svarba ir nauda ugdyme, taikymo sritys, ribos
-Debatų metodiniai ir praktiniai principai bei esminiai organizavimo žingsniai
-Tinkamos debatams temos/ klausimo/ rezoliucijos formulavimas
Savarankiškas darbas
-savarankiški papildomi skaitiniai apie debatus
-praktinis namų darbas – suorganizuoti debatus greitąja forma
Gegužės 31 d. - 2 nuotolinis susitikimas 14.30-18.30 (dirbama su pertraukomis pagal poreikį)
-Debatų refleksija – pagrindiniai principai, logika ir galimybės
-Debatų formų įvairovė
-Gerosios debatų organizavimo praktikos

Seminaro vedantysis – Paulius Godvadas - sociologas ir socialinis darbuotojas, interaktyvaus ir patirtinio ugdymo ekspertas, VšĮ "Kitokie projektai" partneris ir konsultantas; turi ne tik teorinį pasirengimą apie įvairius interaktyvius ugdymo metodus, bet ir daugiau kaip 15 metų praktinės patirties taikant šiuos metodus vaikų, paauglių ir suaugusiųjų mokymosi grupėms. Yra kūręs ir organizavęs įvairius debatų, kaip ugdymo ir mokymo metodo formatus vaikams, paaugliams ir suaugusiems.

Seminaro įrašas nebus daromas. Dalyviai gaus metodinę seminaro medžiagą.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dalyvio mokestis - 50 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis - už programą „Debatai“

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama gegužės 25 d. arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurie bus atsiuntę įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ arba padaryto išankstinio pavedimo kopiją(siųsti rasa.krakauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.