Lt | En
  
     
   
Renginio pavadinimas:
Ekologija, estetika ir istorinis paveldas edukacinėse erdvėse
Renginio tipas:
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Dalyviai:
mokytojai
Renginio data:
2019 m. balandžio 25 d.–balandžio 26 d.
Vieta:
Joniškio žemės ūkio mokykla (Upytės g. 77, Joniškis), Jelgavos universitetas
Mokestis:
30 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Stasė Mameniškienė
(8 5) 2 670 060, 8 699 88 025
stase.mameniskiene@lmnsc.lt

EKOLOGIJA, ESTETIKA IR ISTORINIS PAVELDAS EDUKACINĖSE ERDVĖSE
(PROJEKTAS „EDUKACINĖS ERDVĖS IR GAMTOS EKSPOZICIJOS MOKYKLŲ APLINKOJE“)


Savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų vadovus, specialistus ir darbuotojus, kuruojančius švietimo įstaigų edukacinių erdvių kūrimo ir funkcionavimo sritį
balandžio 2526 d. kviečiame dalyvauti 12 ak. val. seminare, kuris vyks Joniškio žemės ūkio mokykloje, Jelgavos universitete, Žiemgalos gamtos objektuose (Latvija).

Seminaras orientuotas į gerąją ekologinio aplinkosauginio ugdymo  patirtį, turi praktinį pritaikomumą. Jo metu dalyviai turės galimybę praktiškai susipažinti su netradiciniu edukacinių erdvių pritaikymu ugdymo procese, stebėti, kurti, dalyvauti diskusijose, tiesiogiai užmegzti kontaktus bei susirasti partnerių būsimiems bendriems ekologiniams projektams. Seminaro metu bus pristatytas darnaus sambūvio su aplinka ugdymas, apimantis ne vien aplinkos pažinimo sritį ar pažintinių gebėjimų ugdymą, bet ir pagarbaus santykio su gamta ir aplinka ugdymą, vidinių ir išorinių edukacinių erdvių kūrimą.

Joniškio žemės ūkio mokykla pristatys edukacines erdves, jų savitumus; mokys pažinti, derinti, kurti ir pritaikyti floristikos kompozicijas vidinėse bei išorinėse mokyklos erdvėse; sudarys sąlygas susipažinti su Jelgavos universitetu ir Žiemgalos gamtinių pažintinių takų savitumais, parkų biologine įvairove, egzotiškais medžiais, krūmais, retais bei saugomais augalais, Joniškio kultūros paveldo objektų gausa. Programa yra reikalinga siekiant pratutinti ekologinį ugdymą novatoriškomis, netradicinėmis idėjomis ir patirtimi.

 
 
PROGRAMA

 

Balandžio 25 d.

10.30–11.00

Dalyvių atvykimas, registracija.
Joniškio žemės ūkio mokykla (
Upytės g. 77, Joniškis)

11.00–11.15

Aktuali seminaro informacija.
Almantas Kulbis, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas

11.15–12.00

Joniškio žemės ūkio mokyklos edukacinių erdvių savitumai, patirtys, galimybės ir jų pritaikymas ugdymui.
Liudas Jonaitis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius

12.00–13.00

Mokomoji-pažintinė kelionė „Joniškio žemės ūkio mokyklos edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“.
Saulius Dauparas, Joniškio žemės ūkio mokyklos praktinio mokymo vadovas
Ramutė Liucvaikienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

13.00–13.30

Pietūs

13.30–14.30

I grupė
Istorinio paveldo ir naujovių dermė puošybos elementuose.
Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

 

II grupė
Edukacinės erdvės ir informacinių technologijų panaudojimas.
Ramutė Liucvaikienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

14.30–14.45

Pertrauka kavai

14.45–15.45

II grupė
Istorinio paveldo ir naujovių dermė puošybos elementuose.
Rima Skirvainienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

 

I grupė
Edukacinės erdvės ir informacinių technologijų naudojimas.
Ramutė Liucvaikienė, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

17.00–20.00

Edukacinė išvyka „Gamtos ir istorijos sąsajos Joniškyje ir jo apylinkėse“.
Liudas Jonaitis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius

 

Balandžio 26 d.

7.45–8.15

Pusryčiai

9.30–11.30

Mokslas ir inovacijos Latvijos Jelgavos žemės ūkio universitete.  Universiteto muziejus.
Dr. Diana Ruska, Latvijos Jelgavos žemės ūkio universiteto docentė

11.30–12.30

Gamtos draustinio „Lielupės užliejamos pievos“ gamtiniai pažintiniai takai, reti, saugomi augalai ir gyvūnai“.
Liudas Jonaitis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius

13.00–14.15

Elėjos dvaro parko edukacinės erdvės ir biologinė įvairovė; „Eleja Manor“ ansamblis, paveldo sprendimai kraštovaizdyje.

14.30–15.00

Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso ir tarptautinės konferencijos aptarimas. Seminaro apibendrinimas. Pažymėjimų teikimas.
Almantas Kulbis, 
LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas
Stasė Mameniškienė, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė


Dalyvio mokestis – 30 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:

A.s. LT 76 7044  0600 0102 9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119.
Pavedime būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – už seminarą 2019-04-25/26 „
Ekologija, estetika ir istorinis paveldas edukacinėse erdvėse”. Jei įstaiga pavedimą padarys tik po renginio, sąskaitos faktūros bus išrašomos renginio dieną ir tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.
Nakvynė Joniškio žemės ūkio mokykloje (Upytės g. 77,Joniškis).

Nakvynės kaina – 7 Eur (moka patys seminaro dalyviai). Sąskaitos išrašomos.
Pietūs, vakarienė (balandžio 25 d.) ir pusryčiai (balandžio 26 d.) – 10 Eur.

Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Stasę Mameniškienę tel. (8 5) 2 670 060, 8 699 88 025 arba el. paštu stase.mameniskiene@lmnsc.lt