Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Energijos inžinerija
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Mokytojai
Renginio data:
2019 m. spalio 28 d.–spalio 29 d.
Vieta:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Saulėtekio al. 11, Vilnius)
Mokestis:
50 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rūta Orlauskienė
(8 5) 276 6551
ruta.orlauskiene@lmnsc.lt

Paveikslėlis   Paveikslėlis  

Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Energijos inžinerija“ bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojus, profesinio mokymo įstaigų mokytojus ir kitus pedagogus, dirbančius su 9–12 klasių mokiniais gamtos ir tiksliųjų mokslų, inžinerijos ar technologijų srityse. Spalio 2829 d. dviejų dienų (16 akad. val. + 2 akad. val. savarankiško darbo) seminarą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Pakartotinai seminaras vyks lapkričio 19–20 dienomis. Registracija į lapkričio mėnesio seminarą čia

Norėtume pabrėžti praktinį ir taikomąjį mokymų pobūdį. Dalyvių laukia laboratoriniai darbai, atvejų ir vaizdo medžiagos analizė, uždavinių sprendimas, simuliacinis žaidimas, diskusijos. Taip pat bus pateikta dalomoji medžiaga. Po mokymų dalyviai įgytas žinias ir gebėjimus galės praktiškai pritaikyti pamokose ir per neformalius užsiėmimus su mokiniais, esant poreikiui naudodamiesi techniniais Vilniaus Gedimino technikos universiteto ištekliais.
Programą sudaro šešios temos, energijos inžinerijos sritį pristatančios iš įvairių perspektyvų – pradedant bendresniojo ir baigiant specializuotomis, gilinamojo pobūdžio temomis.

PROGRAMA
I diena

1. Energijos šaltinių parinkimas elektros gamybai. Praktinio užsiėmimo metu bus pristatytas inovacinis interaktyvus mokymosi metodas – energijos simuliacijos žaidimas, mokantis dalyvius analizuoti ir pasirinkti tinkamiausią pirminį energijos šaltinį elektros gamybai, vertinant įvairių rūšių išlaidas. Lektorė doc. dr. Vaida Šerevičienė
2. Moderniosios technologijos energetikoje. Užsiėmimo metu bus apžvelgiamos jau veikiančios moderniųjų technologijų sukurtos sistemos ir planuojamos sukurti ateityje, aptariami hidro, šiluminės, saulės bei atominės elektrinių veikimo principai ir moderniųjų technologijų indėliai jų veikloje. Bus sprendžiami praktiniai uždaviniai, aptariama vaizdinė medžiaga. Lektorius prof. dr. Paulius Miškinis
3. Mažas, bet galingas „Ponas Elektronas“. Dalyviai nagrinės elektromagnetinio lauko ir medžiagų savybes, jiems bus pademonstruota, kaip pakankamai paprastomis priemonėmis galima padaryti vaizdžius eksperimentus, pasiūlytos galimybės, kaip paprastai ir efektyviai mokiniams pristatyti elektrostatikos ir elektrodinamikos temas. Lektorius Gintaras Jonaitis

II diena
1.  Šviesos energijos ir fotoelektros inžinerija. Elektromagnetinių bangų savybės bus vertinamos fizikos, chemijos, matematikos ir medžiagų mokslų požiūriu. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai patys įsitikins elektromagnetinių bangų sąveika su medžiaga dėsniais ir ypatumais, atliks praktinius darbus (spektrometru, optiniu pirometru, ampermetru, voltmetru ir kt.), parinktus atsižvelgiant į grupės poreikius. Lektorius prof. dr. Artūras Jukna
2.  Gyvenimas tarp elektromagnetinių bangų. Kaip jos mus veikia? Užsiėmimo metu bus atliekamas praktinis darbas „Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas gyvenamojoje aplinkoje“, kurio tikslas – ištirti ir įvertinti įvairių radiotechninių objektų skleidžiamo elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrus. Lektorius prof. dr. Dainius Jasaitis
3.   Jonizuojanti spinduliuotė mūsų aplinkoje. Bus aptariama jonizuojančiosios spinduliuotės kilmė, šaltiniai ir apšvitos įvertinimo būdai bei priemonės, atliekamas praktinis darbas „Aplinkos radiacinio fono tyrimas“ ir laboratorinis darbas „Beta dalelių sugerties medžiagoje tyrimas“. Lektorius prof. dr. Dainius Jasaitis

Tikimės, kad taip sudaryta programa leis mokytojams dalykininkams praplėsti savo dėstomo dalyko ribas, pamatyti jį platesniame kontekste, atrasti sąsajas su kitais mokslais, taigi – patobulinti savo dalykines kompetencijas vienoje aktualiausių XXI a. inžinerijos sričių – energijos inžinerijoje.

2019-10-28 seminaro pradžia –10 val. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Centrinių rūmų C12 auditorijoje (Saulėtekio al. 11, Vilnius (stiklinis pastatas, nulinis aukštas). Registracija nuo 9 val.

Seminaro dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio mokestis 50 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas  302848387
PVM kodas  LT100007095119
Mokėjimo paskirtis – už seminarą 2019-10-28 (18 val.) „Energijos inžinerija“.
Jei įstaiga pavedimą padarys tik po renginio, sąskaitos faktūros bus išrašomos renginio dieną ir tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.
Būtina išankstinė dalyvių registracija. Dalyvių skaičius ribotas.
Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rūtą Orlauskienę el. p. ruta.orlauskiene@lmnsc.lt.