Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Etnokultūrinio ugdymo aktualijos
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Mokytojai
Renginio data:
2022 m. kovo 24 d.–kovo 25 d.
Vieta:
Nuotoliniu būdu
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Alma Mirinienė
(8 5) 215 4319
alma.miriniene@lmnsc.lt

Rasa Krakauskienė
8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
ETNOKULTŪRINIO UGDYMO AKTUALIJOS

Kviečiame pedagogus dalyvauti 6 ak. val. nuotoliniame seminare, skirtame Sūduvos metams ir atnaujintos Etninės kultūros bendrosios programos projekto aktualijoms.

Kovo 24 d. 15–17 val. – skirta Sūduvos metams paminėti

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2022-ieji paskelbti Sūduvos metais. Šie atmintini metai paskelbti pažymint tai, kad 1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, tad šiemet švenčiama Sūduvos krašto susigrąžinimo 600 metų sukaktis.

Skelbiant Sūduvos metus taip pat siekta įvertinti Sūduvos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje, pabrėžti šio krašto įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi procesams, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.

Temos:
„Sūduvos istorijos ir regioninio savitumo formavimosi sąveika“ – doc. dr. Dalia Urbanavičienė
„Sūduvos muzikinės tradicijos“ – dr. Laura Lukenskienė
„Tautinis kostiumas Sūduvoje“ – etninės kultūros mokytoja ekspertė Laima Proškutė
Diskusijos

Kovo 25 d. 15–17 val.  Atnaujintos Etninės kultūros bendrosios programos projektas

Apie Bendrųjų programų atnaujinimo kryptis, tikslus, principus. Kokią vietą bendroje dalykų sąrangoje užima etninė kultūra ir ko tikimės parengę programą visoms ugdymo pakopoms?

Temos:
Programos tikslas.
Uždaviniai skirtingose ugdymo pakopose (pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas).
Pasiekimų sritys.
Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyku. Atnaujintos programos turinys.
Integravimo su kitais dalykais galimybės.
11–12 klasėms skirto ugdymo turinio specifika.
Klausimai, diskusijos

Pranešimus šiomis temomis skaitys Nacionalinės švietimo agentūros darbo grupės vadovė Nida Poderienė, darbo grupės narės: doc. dr. Gaila Kirdienė, LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė, mokytoja Loreta Lichtarovičienė.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu, naudojantis platforma „Zoom“. Prisijungti rekomenduojame 5–10 min. iki susitikimo pradžios tikru vardu ir pavarde.

Seminaro dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Būtina išankstinė registracija. Registracija baigiama kovo 22 d. arba kai nebus laisvų vietų.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551 arba el. paštu rasa.krakauskiene@lmnsc.lt