Lt | En
  
 
Renginio pavadinimas:
Gamtamokslinei tiriamajai veiklai skirtų priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese (III grupė)
Renginio tipas:
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Dalyviai:
Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus) mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Renginio data:
2019 m. gruodžio 9 d.–2020 m. sausio 8 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Vilija Norkūnienė
(8 5) 276 2446
vilija.norkuniene@lmnsc.lt

Seminaras skirtas gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus) mokytojams, dėstantiems 5–8 klasėms, besidomintiems gamtos mokslų naujovėmis, inovatyviais ugdymo metodais, ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įsigytų mokymo priemonių ir įrangos taikymo gamtamoksliniame ugdyme galimybėmis, šiuolaikiškai žvelgiantiems į gamtos mokslų ugdymą, siekiantiems ugdymo kokybės.

Seminaro apimtis 40 val.: 3 x 8 val. kontaktinių dienų ir praktinių darbų auditorijoje, 8 val. savarankiškų darbų, 8 val. skirtos nuotolinėms konsultacijoms su lektoriais bei namų darbų atsiskaitymui.

1 diena. „Tiriamoji veikla, naudojant jutiklius ugdymo procese STEM kontekste“

9.30–10.00       Seminaro dalyvių registracija, kava

10.00–10.45     ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ apžvalga. Gamtamoksliniam ugdymui skirtų priemonių pristatymas

10.45–11.30     Naujų gamtos mokslams skirtų priemonių ir įrangos naudojimo ugdymo procese veiklų aprašų pristatymas ir aptarimas. Sąsaja su ugdymo programomis, integruotu gamtos mokslų kursu 5–8 klasių turiniu. Taikymo galimybės

11.30–11.45     Kavos pertrauka

11.45–13.15     Temperatūrinio, pH, CO2 jutiklių parengimas darbui. Praktinis darbas naudojant CO2 jutiklį

13.15–14.00     Pietūs

14.30–15.00     Vandens tyrimas skaitmeniniu vandens kietumo jutikliu, naudojant temperatūrinį, pH jutiklius, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinį, vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinį

15.00–16.30     Tiriamosios veiklos organizavimo teorija ir praktika, įžvalgos

16.30–17.00     Namų darbų planavimas. Refleksija

Reikalingos priemonės

Mokytojai į seminarą atsiveža įsigytų mokymo priemonių ir įrangos komplektą (dėžę):
1. Skaitmenins vandens kietumo matuoklis – 1 vnt.
2. pH jutiklis – 1 vnt.
3. Temperatūrinis jutiklis – 1 vnt.
4. CO2 jutiklio komplektas – 1 vnt.
5. Fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys – 1 vnt.
6. Vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys – 1 vnt.
7. Plovimo butelis – 1 vnt.
8. Dujų rinkimo priemonių rinkinys – 1 vnt.
9. Plastiko stiklinės – 2 vnt.
10. Pastero pipetės – 3 vnt.
11. Nešiojamas arba planšetinis kompiuteris, ilginimo laidas.

Lektorė – Regina Kaušienė, „Šaltinėlio“ privačios mokyklos, VKIF licėjaus „Forumas“ chemijos mokytoja metodininkė, švietimo konsultantė, metodinių ir mokomųjų priemonių bendraautorė, vadovėlių vertintoja, ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertė.

 2 diena. „Fizikiniai eksperimentai ir jų atlikimo metodika“

9.00–9.30         ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ apžvalga. Fizikai skirtos priemonės ir įranga. Sąsaja su ugdymo programomis, fizikos vadovėlių 5–8 klasių turiniu. Taikymo galimybės

9.30–9.45         Fizikos mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos naudojimo ugdymo procese veiklų aprašų pristatymas ir aptarimas

9.45–10.15       Praktinis darbas naudojant mokomąjį elektronikos rinkinį

10.15–10.30     Kavos pertrauka

10.30–12.45     Mechanikos eksperimentų metodika ir atlikimas

12.45–13.30     Pietūs

13.30–14.00     STEAM: eksperimentai, tyrimai, bandymai, laboratoriniai darbai fizikos pamokose

14.00–14.30     Optikos eksperimentų metodika ir atlikimas

14.30–15.30     Šlapiosios laboratorijos eksperimentų metodika ir atlikimas

15.30–16.00     Refleksija: veiklų ir užduočių aptarimas

Lektoriai:

Doc. Aušra Kynienė, Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, VU FF TFAI vyresn. m.d., ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertas;
Ovidijus Kavaliauskas, Vilniaus Žvėryno gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas, ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertas.

Seminaro metu atliekami tiriamieji darbai

Elektros laboratorija: Laidininkų jungimo tyrimas, Paprasčiausių elektros grandinių tyrimas, Energijos virsmai elektros grandinėje, Šviesos sugerties tyrimas, Šviesos diodo jungimas elektros grandinėje, Šviesos diodų jungimas lygiagrečiai.
Mechanikos laboratorija: Spyruoklės tamprumo jėgos priklausomybė nuo absoliutinio pailgėjimo, Archimedo jėgos priklausomybės nuo skysčio tankio tyrimas, Svyruoklės svyravimų periodo nustatymas.
Optikos laboratorija: Šviesos spalvos, Neskaidraus kūno šešėlio tyrimas, Atspindžio veidrodyje tyrimas, Kaip pamatyti, kas vyksta už kampo? Optinis mikroskopas, Galilėjaus teleskopas.
Šlapioji laboratorija: Skysčių tankio priklausomybės nuo cukraus koncentracijos tyrimas, Kaladėlės medžiagos nustatymas, vandens detektorius, Archimedo jėgos priklausomybės nuo skysčio tankio tyrimas.

3 diena. Tyrimai mikroskopu

Programa tikslinama.

Lektorė: Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertė.

Seminaras nemokamas.
Organizatoriai nemokamai pasirūpina dalyvių maitinimu ir nakvyne.

Seminarus kartosime 3 kartus. Kontaktinės dienos:
I grupė      2019 m. lapkričio 25–27 d.
II grupė     2019 gruodžio 2–4 d.
III grupė    2019 m. gruodžio 9–11 d.

Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Viliją Norkūnienę  tel. (8 5) 2762446; el. p. vilija.norkuniene@lmnsc.lt.