Lt | En
  
     
   
Renginio pavadinimas:
Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje
Renginio tipas:
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Dalyviai:
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bibliotekininkai
Renginio data:
2017 m. gruodžio 7 d., 11 val.
Vieta:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Antakalnio g. 6, Vilnius)
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Audronė Urbelionienė
(8 5) 276 67 48
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt
LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2017 m. gruodžio 7 d. 11 val. organizuoja 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje“.
Ieva Simonaitytė – paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje privalomas kūrinys yra I. Simonaitytės romanas „Aukštujų Šimonių likimas“, kaip pasirenkamas kūrinys – „Vilius Karalius“, I. Simonaitytė mokiniams yra pristatoma kaip svarbi lietuvių kultūros asmenybė.

Seminare, skirtame lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9–12 klasėse, bus pateikiamos praktinės rekomendacijos: kaip mokiniams atverti Mažosios Lietuvos literatūrą ir kultūrą; analizuojami konkretūs I. Simonaitytės ir kitų Mažosios Lietuvos rašytojų kūrybos pavyzdžiai, padėsiantys įgyvendinti Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrąją programą (2011) ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016).

Seminarą sudaro keturios dalys:
1) įvadinėje dalyje supažindinama su Ievos Simonaitytės ir Mažosios Lietuvos literatūros tekstų aktualizavimo būdais, naujomis tradicijos ir šiuolaikinės literatūros interpretacijos galimybėmis;

2) antroje dalyje aptariama I. Simonaitytės gyvenimas ir kūryba, jos sąsajos su Mažosios Lietuvos tradicija, savo gyvenamuoju laikotarpiu;

3) trečioje dalyje analizuojami I. Simonaitytės kūrybos ir Mažosios Lietuvos rašytojų kūrinių pavyzdžiai ir parodomos skaitymo galimybės naujai mokiniams atverti Mažosios Lietuvos literatūrą ir kultūrą;

4) ketvirtoje dalyje pristatomi ir nagrinėjami konkretūs būdai, kaip pamokoje aktualizuoti literatūros klasiką ir I. Simonaitytės kūrybą:
kaip skatinti atidų teksto skaitymą ir kritinį mąstymą,
kaip literatūros pamokose panaudoti vaizdinę medžiaga (LLTI mokslinės bibliotekos archyve esančių dokumentų ir nuotraukų peržiūra ir aptarimas), nuorodas į įvairius kultūros šaltinius ir įvairias medijas, kaip atverti tekstų kultūrinius kontekstus,
kaip sieti literatūros skaitymą su savikūros siekiais,
kaip diferencijuoti ugdymo turinį remiantis vadovėlių medžiaga.  

Seminaras baigsis dalyvių komentarais, klausimais ir diskusijomis.

Lektoriai

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – Vilniaus universiteto dėstytoja, kultūros istorikė, tyrinėjanti senąją Lietuvos literatūrą, kultūrą. Yra išleidusi monografijų, šaltinių publikacijų, parašiusi pluoštą mokslinių straipsnių. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos bendraautorė, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadų komisijos pirmininkė.
Dr. Solveiga Daugirdaitė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. Tyrinėja moterų literatūrą, dokumentinius tekstus. Yra išleidusi monografiją, parašiusi keliasdešimt straipsnių, įvairiais aspektais tyrinėjančių lietuvių rašytojų kūrybą.
Doc. dr. Darius Kuolys – Vilniaus universiteto dėstytojas, kultūros istorikas, tyrinėjantis senąją ir moderniąją Lietuvos literatūrą, kultūrą, politinę mintį. Yra išleidęs porą monografijų, sudaręs kelias mokslo knygas, parašęs pluoštą mokslinių straipsnių. Aktyviai įsitraukia atnaujinant lietuvių kalbos ir literatūros programas, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio bendraautorius.
Dainora Eigminienė – Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, tęstinio Atviros Lietuvos fondo tarptautinio projekto „Drama mokykloje“ su Londono karališkuoju nacionaliniu dramos teatru koordinatorė Lietuvoje. Įgyta patirtimi mokytoja dalijasi autoriniuose seminaruose. Pagrindinio ir vidurinio  lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programų bendraautorė, kelių literatūros vadovėlių bei mokymo priemonių vidurinei mokyklai autorė, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio 9 klasei bendraautorė, redkolegijos narė.
Jurga Dzikaitė – Vilniaus tarptautinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Įgyta patirtimi mokytoja dalijasi autoriniuose seminaruose, dalyvauja rengiant mokymo priemones užsienyje gyvenantiems lietuviams, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio bendraautorė.
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams. Monografijų ir mokslinių straipsnių autorė, literatūros vadovėlių Skaitiniai 7, 9 klasėms, literatūros chrestomatijų 11-12 kl. bendraautorė.

Seminaras nemokamas.
Seminaro pradžia 11.00 val., pabaiga 16.30 val.

Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvių skaičius ribotas. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE  renginio vadovą Audronę Urbelionienę tel. (8 5) 276 67 48, el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.