Lt | En
  
     
   
Renginio pavadinimas:
„Kaip (ne)kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais“
Renginio tipas:
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Dalyviai:
Mokytojai
Renginio data:
2018 m. kovo 14 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rūta Orlauskienė
(8-5)2766551
ruta.orlauskiene@lmnsc.lt

 Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo, pradinio ir bendrojo ugdymo mokytojus dalyvauti 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare

  „Kaip (ne)kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais“.

Seminaras vyks 2018 m. kovo 14 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).

Siekiant sėkmingai realizuoti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą bendrojo ugdymo mokykloje, tikslinga tobulinti mokytojų specialiąsias rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo kompetencijas, kurios padėtų rengti mokinius darnių tarpusavio santykių kūrimui ir vykdyti ankstyvų lytinių santykių bei su jais susijusių problemų prevenciją.

Seminaro metu, taikant dėstymo, mokymosi bendradarbiaujant modelius, seminaro dalyviams bus pateikiama visuminė lytiškumo, meilės sąvokų samprata; atskleidžiami vaikų ir paauglių lytiškumo raiškos ypatumai; mokytojų ir tėvų vaidmuo ugdant pozityvią lytiškumo raišką. Taikant įgūdžių mokymo tiesiogiai aiškinant modelį, seminaro dalyviai praktiškai išbandys interaktyvaus mokymo(si) metodus, kuriuos galės praktiškai pritaikyti dirbdami su mokiniais.

Seminaro lektorė Stasė Ustilaitė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ir fizinio ugdymo katedros docentė. Ji yra viena iš Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos bendraautorių.Su bendraautoriais seminaro lektorė yra parengusi 8 mokymo metodines priemones esamiems ir būsimiems mokytojams, paskelbusi apie 30 publikacijų Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Nuo 2008 m. aktyviai vedanti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo seminarus mokytojams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose.

Seminaro pradžia 9 val. Dalyvių registracija nuo 8.30 val.
Dalyvio mokestis 25 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas 302848387
PVM kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą 2018 03 14 „Kaip (ne)kalbėti su mokiniais lytiškumo klausimais“.

Jei įstaiga pavedimą padarys tik po renginio – sąskaitos faktūros bus išrašomos tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.
Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebelieka laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rūtą Orlauskienę el. p. ruta.orlauskiene@lmnsc.lt.