Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai
Renginio data:
2019 m. spalio 31 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius)
Mokestis:
20 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Gėliūnė Adomaitytė
(8 5) 277 2394
geliune.adomaityte@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras spalio 31 d. organizuoja seminarą „Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

Švietimo įstatymas (2011) įpareigoja išskirtinį dėmesį skirti specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. Jame teigiama, kad specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. Todėl mokykloms tenka svarbus vaidmuo: padėti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, suderinti savo siekius su galimybėmis ir padėti pereiti iš vienos švietimo pakopos į kitą.

Šia programa siekiama padėti karjeros koordinatoriams, mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams įgyti būtinų vadybinių gebėjimų, inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų.

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje seminaro dalyviai sužinos apie švietimo politiką ugdymo karjerai srityje, pagalbos teikimą, ugdymo proceso organizavimą. Taip pat dalyviai susipažins su įvairiais ugdymo(si) metodais, strategijomis ir būdais. Seminaro metu teorinė medžiaga bus iliustruojama praktinio taikymo pavyzdžiais.

Seminaro lektorė – Sonata Lažauninkienėkarjeros konsultantė, neformaliojo švietimo mokytoja.

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 20 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s.LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119

Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“.
Sąskaitos faktūros išrašomos renginio dieną. Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina turėti garantinį raštą, patvirtintą įstaigos direktoriaus.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Gėliūnė Adomaitytė
(tel. 85 277 2394, el. paštas geliune.adomaityte@lmnsc.lt).