Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai
Renginio data:
2018 m. balandžio 20 d., 10–16 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1 B, Vilnius)
Mokestis:
20 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indra Gasiancevienė
852772394
indra.gasianceviene@lmnsc.lt

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. balandžio 20 d. organizuoja seminarą „Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

Švietimo įstatymas (2011) įpareigoja išskirtinį dėmesį skirti specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. Jame teigiama, kad specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių. Todėl mokykloms tenka svarbus vaidmuo: padėti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, suderinti savo siekius su galimybėmis bei padėti pereiti iš vienos švietimo pakopos į kitą.

Šia programa siekiama padėti karjeros koordinatoriams, mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams įgyti būtinų vadybinių gebėjimų, inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų.

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje seminaro dalyviai sužinos apie švietimo politiką ugdymo karjerai srityje, pagalbos teikimą, ugdymo proceso organizavimą. Taip pat dalyviai susipažins su įvairiais ugdymo(si) metodais, strategijomis ir būdais. Seminaro metu teorinė medžiaga bus iliustruojama praktinio taikymo pavyzdžiais.

Seminaro lektorius:

Sonata Lažauninkienėkarjeros konsultantė, neformaliojo švietimo mokytoja.

 

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 20 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s.LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119

 

Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“.

Jei švietimo įstaiga mokės pavedimu po renginio, ar mokėsite grynais renginio dieną, sąskaitos faktūros bus išrašytos tik pateikus mokyklos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.

Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Indra Gasiancevienė.
(tel. 85 2772394, el. paštas indra.gasianceviene@lmnsc.lt).