Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2020 m. rugsėjo 24 d., 15 val.–rugsėjo 30 d., 17.30 val.
Vieta:
nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 5) 277 2394
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras rugsėjo 24 d. ir 30 d. organizuoja nuotolinį seminarą „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“. Seminare kviečiami dalyvauti karjeros, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Seminaro dalyviai turės galimybę įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, bus aptariama šiuolaikinės ugdymo karjeros pamokos vadyba, planavimas ir organizavimas, aktyvūs mokymo metodai, mokinių pažangos į(si)vertinimo būdai ir priemonės, vyks diskusijos.

Bus pateikti mokinių Ugdymo karjerai programos keliamų tikslų įgyvendinimo pamokoje pavyzdžiai.

Programa didelį dėmesį skiria:

·  šiuolaikinės pamokos vadybai;

·  mokytojų gerosios patirties sklaidai;

·  kūrybiškam ugdymo(si) problemų sprendimui;

·  asmeninių ir profesinių mokytojų (specialistų) kompetencijų ir gebėjimų įgijimui.

 Seminaro lektorė Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

 

  • I modulio trukmė 10 ak. val.
  • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
  • Seminaras vyks rugsėjo 24 d. 15.00–17.30 val. ir rugsėjo 30 d. 15.00–17.30 val., rekomenduojame jungtis likus 510 min. iki renginio pradžios.
  • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.

 

Seminaras yra 40val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema“ (kodas 211000807) dalis, kuri susideda iš keturių modulių:

·        „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes“

·        „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“

·        „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“

·        „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

Seminaro dalyvio mokestis (I modulis) 25 Eur.
Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:

A. s. LT76 7044 0600 0102 9937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
 Pvm kodas: LT100007095119 

Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“ 2020-09-24.

Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Išklausius visus modulius, bus išduotas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė, tel. 8 5 277 2394, el. paštas aiste.brazlauskienė@lmnsc.lt.