Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bibliotekininkai
Renginio data:
2017 m. gruodžio 8 d., 11 val.
Vieta:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Antakalnio g. 6, Vilnius)
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Audronė Urbelionienė
(8 5) 276 67 48
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt

LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2017 m. gruodžio 8 d. organizuoja 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje“.

Kazys Bradūnas –  Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas ryškiausių XX amžiaus poetų, savo kartos telkėjas, vienas svarbiausių emigracijos kultūrininkų, leidinių telkėjų, medžiagos jiems rinkėjų, redaktorių. 

Praktiniame seminare, skirtame Kazio Bradūno kūrybai aktualizuoti, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–12 klasėse, bus pateikiamos praktinės rekomendacijos: kaip globaliame pasaulyje atverti mokiniams nacionalinę literatūrą ir kultūrą; analizuojami konkretūs K. Bradūno poezijos pavyzdžiai, padėsiantys įgyvendinti Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrąją programą (2011) ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016).

Seminarą sudaro keturios dalys:
1) įvadinėje dalyje supažindinama su K. Bradūno ir V. Mačernio kartos literatūros tekstų aktualizavimo būdais, naujomis tradicijos ir šiuolaikinės literatūros interpretacijos galimybėmis, atsižvelgiant į jauno žmogaus savikūros poreikius;

2) antroje dalyje aptariama K. Bradūno kūryba, jos sąsajos su tautosaka, mitologija, modernybe;

3) trečioje dalyje analizuojami konkretūs K. Bradūno poezijos pavyzdžiai ir parodomos eilėraščių skaitymo  galimybės naujai mokiniams atverti nacionalinę literatūrą ir kultūrą;

4) ketvirtoje dalyje pristatomi ir nagrinėjami konkretūs būdai, kaip pamokoje aktualizuoti literatūros klasiką ir K. Bradūno kūrybą:
kaip skatinti atidų teksto skaitymą ir kritinį mąstymą,
kaip literatūros pamokose panaudoti vaizdinę medžiaga (kino filmo apie K. Bradūną ištraukų peržiūra ir poeto dukters E. Bradūnaitės komentarai), nuorodas į įvairius kultūros šaltinius ir įvairias medijas, atverti tektų kultūrinius kontekstus,
kaip sieti literatūros skaitymą su savikūros siekiais,
kaip diferencijuoti ugdymo turinį remiantis vadovėlių medžiaga.  
Seminaras baigsis dalyvių komentarais, klausimais ir diskusijomis.

Lektoriai
Doc. dr. Darius Kuolys – Vilniaus universiteto dėstytojas, kultūros istorikas, tyrinėjantis senąją ir moderniąją Lietuvos literatūrą, kultūrą, politinę mintį. Yra išleidęs porą monografijų, sudaręs kelias mokslo knygas, parašęs pluoštą mokslinių straipsnių. Aktyviai įsitraukia atnaujinant lietuvių kalbos ir literatūros programas, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio bendraautorius.
Doc. dr. Rita Tūtlytė – Vilniaus universiteto dėstytoja, poezijos tyrinėtoja. Yra išleidusi knygą mokyklai apie poezijos skaitymą ir nagrinėjimą („Eilėraščio skaitymas“), monografiją „Antanas Miškinis“, keliasdešimt straipsnių, įvairiais aspektais tyrinėjančių lietuvių poetų kūrybą.
Dainora Eigminienė – Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, tęstinio Atviros Lietuvos fondo tarptautinio projekto „Drama mokykloje“ su Londono karališkuoju nacionaliniu dramos teatru koordinatorė Lietuvoje. Įgyta patirtimi mokytoja dalijasi autoriniuose seminaruose. Pagrindinio ir vidurinio  lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programų bendraautorė, kelių literatūros vadovėlių bei mokymo priemonių vidurinei mokyklai autorė, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio 9 klasei bendraautorė, redkolegijos narė.
Jurga Dzikaitė – Vilniaus tarptautinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Įgyta patirtimi mokytoja dalijasi autoriniuose seminaruose, dalyvauja rengiant mokymo priemones užsienyje gyvenantiems lietuviams, šiuo metu – naujojo literatūros vadovėlio bendraautorė.
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams. Monografijų ir mokslinių straipsnių autorė, literatūros vadovėlių Skaitiniai 7, 9 klasėms, literatūros chrestomatijų 11-12 kl. bendraautorė.

Seminaras nemokamas.
Seminaro pradžia 11.00 val., pabaiga 16.30 val.
Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvių skaičius ribotas. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE  renginio vadovą Audronę Urbelionienę tel. (8 5) 276 67 48, el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.