Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
Renginio data:
2020 m. vasario 20 d., 10 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 5) 277 2394
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vasario 20 d. organizuoja seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.

Seminare įgytos žinios padės klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujų žinių apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Šioje programoje bus aptariami klasės vadovo veiklos planavimas ir strategija, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybės (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formos (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdai. Taip pat bus mokoma kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

Programa didelį dėmesį skiria:

 • klasių vadovų poreikio keistis gerąja darbo patirtimi tenkinimui;
 • skatinimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;
 • naujoms kompetencijoms ir gebėjimams įgyti;
 • efektyvioms bendradarbiavimo formoms ir būdams tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarti;
 • mokinių savęs pažinimo kompetencijoms ugdyti.

Seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos klasių vadovų profesinę kompetenciją. Lektorė yra praktikė, todėl visa, kas numatyta programoje, yra išbandyta praktikoje per daugiau nei 20-ies metų edukologinio darbo patirtį.

Seminaro lektorė Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119
  Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

Sąskaitos faktūros išrašomos renginio dieną. Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina turėti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus.

Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė tel.: 852772394, el. paštas: aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt.