Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2020 m. lapkričio 23 d., 14 val.–lapkričio 25 d., 16.30 val.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 601) 58751
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras lapkričio 23 ir 25 dienomis organizuoja nuotolinį seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.

Seminare įgytos žinios padės klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujų žinių apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Šioje programoje bus aptariama klasės vadovo veiklos planavimas ir strategija, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybės (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formos (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdai. Taip pat bus mokoma kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

Seminaras didelį dėmesį skiria:

  • klasių vadovų poreikiui keistis gerąja darbo patirtimi;
  • gebėjimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;
  • naujoms kompetencijoms ir gebėjimams įgyti;
  • efektyvioms bendradarbiavimo formoms ir būdams tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarti;
  • mokinių savęs pažinimo kompetencijoms ugdyti.

Seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos klasių vadovų profesinę kompetenciją. Lektorė yra praktikė, todėl visa, kas numatyta programoje, yra išbandyta praktikoje per daugiau nei 20-ies metų edukologinio darbo patirtį.

Seminaro lektorė Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

Seminaras vyks lapkričio 23 d. 14.00–16.30 val. ir lapkričio 25 d. 14.00–16.30 val. nuotoliniu būdu, rekomenduojame jungtis likus 5–10 min. iki renginio pradžios.

Seminaras yra 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema“ (kodas 211000807) dalis, kuri susideda iš keturių modulių:

 

  • „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes“
  • „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“
  • „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“
  • „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

 

Išklausius visus modulius, bus išduotas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Seminaro dalyvio mokestis (IV modulis) 25 Eur.

IV modulio trukmė 10 ak. val.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b.k. 70440
Įm. kodas: 302848387
Pvm kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą 2020-11-23 „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas “.

Jeigu Jūsų įstaiga 3 dienas iki renginio nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde. 

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė el. paštas aiste.brazlauskienė@lmnsc.lt (8 601) 58751