Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Klasių vadovai
Renginio data:
2018 m. lapkričio 15 d., 10 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indra Gasiancevienė
(8 5) 2772394
indraandrijauskaite@gmail.com

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. lapkričio15 d. organizuoja seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.

Seminare įgytos žinios padės klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujas žinias apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Šioje programoje dalyvausiantys klasių vadovai aptars klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formas (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdus. Mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

Programa didelį dėmesį skiria:

 • klasių vadovų poreikio keistis gerąja darbo patirtimi tenkinimui;
 • skatinimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;
 • naujų kompetencijų ir gebėjimų įgijimui;
 • efektyvių bendradarbiavimo formų ir būdų tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarimui;
 • mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymui.

Seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos klasių vadovų profesinę kompetenciją. Lektorė yra praktikė, todėl visa, kas numatyta programoje, yra išbandyta praktikoje per daugiau nei 20-ies metų edukologinio darbo patirtį.

Seminaro lektorė Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119
  Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

Jei švietimo įstaiga mokės pavedimu po renginio, ar mokėsite grynais renginio dieną, sąskaitos faktūros bus išrašytos tik pateikus mokyklos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.

Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Indra Gasiancevienė (tel.: 852772394, el. paštas: indra.gasianceviene@lmnsc.lt).