Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Konferencija „Vaikai atranda meną“
Renginio tipas:
Konferencija
Dalyviai:
Mokytojai
Renginio data:
2022 m. birželio 17 d., 10–16 val.
Vieta:
Nuotoliniu būdu
Registracija:
Reikalinga el. registracija.
Papildoma informacija:
Audronė Urbelionienė
(8 5) 276 6748
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt

Šalies dailės, technologijų mokytojų metodinė-praktinė konferencija
„Vaikai  atranda meną“

Konferencijos tikslas – skatinti ugdymo kaitą bei inovacijų plėtrą, aptariant aktualijas su pažangiausius technikas taikančiais įvairių sričių menininkais – kūrėjais, menų ir technologijų mokytojais, pristatant metodinės veiklos rezultatus, atskleidžiant savo kūrybinės-meninės veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą.

Paveikslėlis

DAILĖS, TECHNOLOGIJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJŲKONFERENCIJOS
,,Vaikai atranda meną“
Programa
2022 m. birželio 17 d.

Konferenciją moderuoja Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė, režisierė, menininkė Aida Vėželienė

9.30–9.55 Dalyvių registracija

10.00–10.02 DMA vadovo Rimanto Kisieliaus sveikinimo žodis.
10.02–10.15 „Vaikų ir paauglių pažintis su architektūros menu“
Aistė Burkė, Vilniaus dailės akademijos Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos lektorė.
10.15–10.30 „Emocinės ir psichinės vaikų sveikatos stiprinimas taikant neuroedukacijos ir muzikos terapijų metodus"
Skaidra Jančaitė, Asta Šidlauskienė, Socialinės partnerystės centro lektorės. 10.30–10.45 ,,Kūrybiškumo ir tvarumo sinergija technologijų pamokose“ Virginija Dapkevičienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos technologijų mokytoja.
10.45–11.00 ,,Žaismingų idėjų generavimas ugdymo procese, menų brandos egzamino kūrybinių darbų realizavimas“
Sigita Kaminskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.
11.00–11.15 „Tekstilės pamokos Kėdainių dailės mokykloje“ Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė, Kėdainių dailės mokyklos mokytoja. 11.15–11.30 ,,Grafikos įvairovė dailės pamokose. Spaudas“
Asta Kiršienė, Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos dailės mokytoja.
11.30–11.45 „Vaikų vasaros stovyklos atradimai“
Gina  Kauklienė,  Kėdainių  dailės  mokyklos  mokytoja,  projektų  vadovė,  ir  Jovita  Buinevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.
11.45–12.00 „Teorinių ir kūrybinių galių sintezė integruotame projekte „Visatos paslaptys“
Gražina Kardušienė, Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos fizikos vyr. mokytoja, ir Daiva Butkienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė.
12.00–12.15 „Šiuolaikinio meno edukacija galerijose. Neformalaus ugdymo modeliai“
Kamilė Krasauskaitė, Šiuolaikinio meno centro edukacijos ir bendruomenių įtraukimo kuratorė.

12.15–12.35 Kavos pertrauka

12.35–12.50 „Kaip (ne)kalbėti vaikams apie meną?“
Redas Diržys, Alytaus dailės mokyklos direktorius, mokytojas metodininkas.
12.50–13.05 „Etninės kultūros integravimo galimybės“
Virginija Armanavičienė, Vilkaviškio r. sav. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė.
13.05–13.20 „VMS (vizualinio  mąstymo strategijos) metodo taikymas dailės pamokoje“ Daiva  Zalogienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos dailės mokytoja ekspertė.
13.20–13.35 ,,Akistata su menu“
Katažina Sokolovskaja, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos dailės vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui.
13.35–13.50 „Integralus šiuolaikinio meno projektas kaip interaktyvi kūrybinė mokinių raiška“
Aida Juškaitė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos dailės mokytoja metodininkė, ir Vilija Lesauskienė,  dailės mokytoja metodininkė.
13.50–14.05 „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas“
Vida Jaruševičiūtė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė.
14.05–14.20  „MO  muziejaus  edukacinės  veiklos,  metodikų  taikymas  bei  pritaikomumas  ugdymo procese“
Viola Klimčiauskaitė, MO muziejaus edukacijų koordinatorė.
14.20–14.35 „Tarpdisciplininės meno patirtys ir integracijos galimybės Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje"
Živilė Sabaliauskaitė, dailės mokytoja ekspertė.


Programa (atsisiųsti)

 
Konferencijos nuostatai

Pranešėjo anketa (atsisiųsti)

Papildoma informacija teikiama:
Audronė Urbelionienė, tel. 8 679 50 439 arba el. paštu audrone.urbelioniene@lmnsc.lt; 
Rimantas Kisielius, tel. 8 682 37 664 arba el. paštu dmasociacija@gmail.com.