Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Konferencija „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“
Renginio tipas:
Konferencija
Dalyviai:
Dailės, technologijų mokytojai
Renginio data:
2023 m. gegužės 26 d., 10 val.
Vieta:
Nuotoliniu būdu
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Audronė Urbelionienė
(8 5) 276 6748
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt

Konferencija vyks 2023 m. gegužės 26 d. nuotoliniu būdu.

Konferencijos nuostatai

Konferencijos programa

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacijos rengiamoje konferencijoje „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“.

Konferencijos tikslas – skleisti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžius, ugdant kūrybiškumo pagrindus, bendradarbiavimo, bendrąsias (skaitymo, rašymo, kalbėjimo, kompiuterinio raštingumo, matematikos, gamtamokslines ir kt.) kompetencijas bei inovatyvių veiklų taikymą formaliame ir neformaliame ugdyme, skatinti pedagogus dalintis STEAM ugdymo mokslinėmis ir metodinėmis įžvalgomis, praktikomis, pamokų organizavimo idėjomis, metodais, priemonių pavyzdžiais, skatinančiais mokinių mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  atskleidžiančiais pažintinius ir kūrybinius mokinių gebėjimus. 

Konferencijos uždaviniai: 
Tobulinti mokytojų bendradarbiavimo, komunikavimo, iniciatyvumo, mokėjimo mokytis bei kūrybiškumo kompetencijas; 
Dalintis gerąja patirtimi, susipažinti su kūrybiškumą ir inovatyvumą skatinančiais metodais

Konferencija vyks per Zoom platformą.

Svarbios datos
Dalyvių ir pranešėjų registracija internetu iki gegužės 8 d.
Pranešėjai užpildytas dalyvio anketas siunčia el. paštu audrone.urbelioniene@lmnsc.lt iki gegužės 8 d.

Pranešėjo anketa (atsisiųsti)

Nuotraukos aut. Deimantė Rauckytė