Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Konfliktų sprendimo būdai, dirbant su probleminiais tėvais, vaikais, pedagogais
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Renginio data:
2024 m. balandžio 10 d., 10 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
40 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Sagaitienė
+370 686 97218
rasa.sagaitiene@linesa.lt

Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojus, kviečiame dalyvauti nuotoliniame 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare – „Konfliktų sprendimo būdai, dirbant su probleminiais tėvais, vaikais, pedagogais“.


Kaip teigiama, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin. 2011-03-31,Nr. 38-1804) mokinių tėvai turi teisę gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, teisę dalyvauti savivaldoje ir kt. Tai reiškia, kad ugdymo įstaigų administracija ir pedagogai, privalo bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Be to, glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, vienas esminių, gerą ugdymą teikiančios ugdymo įstaigos bruožų.

Kur yra bendravimas – natūraliai atsiranda ir konfliktai, gebėjimas juos sėkmingai išspręsti yra svarbi bendravimo kompetencija kiekvienam specialistui dirbančiam su žmonėmis. Šios programos aktualumą lemia tai, kad šiuolaikinėse ugdymo įstaigose bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais ir ugdytinių tėvais yra sudėtingas, o ten kur yra bendravimas egzistuoja ir konfliktai. Todėl, naujų komunikacijos ir poveikio priemonių išmokimas yra visada naudingas. 

Ši programa, padės pedagogams įgyti konfliktų valdymo kompetenciją, tiek su mokinių tėvais, tiek su kolegomis ir pačiais mokiniais. 

Seminaro lektorėsGintarė Jurkevičienė ir Vitalija Mikutaitienė – psichologės psichoterapeutės (VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras); 10 metų aktyviai veda seminarus pedagogams, socialiniams darbuotojams, tėvams; aštuonerius metus dirbo mokykloje; privačiai konsultuoja suaugusius, vaikus ir paauglius.

Dalyvio mokestis 40 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros sąskaitą;
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas 302848387
PVM kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą 2024 04 10 „Konfliktų sprendimo būdai, dirbant su probleminiais tėvais, vaikais, pedagogais“.

Už dalyvavimą seminare bus išduodamas akredituotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Seminaro pradžia 10.00 val.
Prie TEAMS rekomenduojame jungtis likus 5 - 10 min. iki seminaro pradžios tikru vardu ir pavarde.
Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta balandžio 9 d. užsiregistravusiems dalyviams, kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ iki balandžio 9 d. Dokumentus siųsti el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt.
PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui.
Būtina išankstinė dalyvių registracija. Dalyvių skaičius ribotas.

Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Sagaitienę el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt, tel. 868697218.