Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo pedagogai
Renginio data:
2022 m. balandžio 12 d.–balandžio 14 d.
Vieta:
Nuotoliniu būdu
Mokestis:
30 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, kitus specialistus kviečiame dalyvauti nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai“. Šis seminaras yra 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas ir pagalba ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procese“(kodas 211000808) dalis. Programą sudaro keturi moduliai (nuotoliniai seminarai):
- „Probleminiai tėvai. Kaip dirbti?“ – 10 ak. val. (bus kartojamas rudenį)
- „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai – 10 ak. val. (bus kartojamas rudenį)
- Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje – 10 ak. val. (balandžio 12 d. ir 14 d.)
- Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba – 10 ak. val. (gegužės 23 d.)

Registracija į kiekvieną modulį bus skelbiama atskirai. Sekite informaciją tinklapyje.

Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
LYTIŠKUMO UGDYMAS(IS) IKIMOKYKLINIAME IR PRADINIAME MOKYKLINIAME AMŽIUJE

Ugdymo įstaiga yra ta vieta, kur vaikas turi gauti patikimas žinias, atitinkančias vaiko brandą (protinę, emocinę ir socialinę) bei įgyti reikalingus gebėjimus ir nuostatas apie save, sveiką gyvenseną. Jei tai nebus daroma ugdymo įstaigoje bendradarbiaujant su tėvais, vaikai jiems reikalingą informaciją gaus patys, rizikuodami rasti klaidingus patarimus ir patekti į pavojingas situacijas.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, kitus specialistus kviečiame į nuotolinį seminarą, kurio programa sudaryta atsižvelgiant į siektinus Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos rezultatus jaunesniame mokykliniame amžiuje.

Seminare būsite supažindinti su visuminio lytiškumo raidos ir raiškos ypatumais ikimokykliniame ir jaunesniame mokykliniame amžiuje, analizuosite lytiškumo ugdymo(si) prielaidas, parengsite praktines užduotis vaikų lytiškumo ugdymui(si), atsižvelgiant į situaciją, klasės (grupės) aktualijas, klasėje (grupėje) ar aplinkoje kylančius klausimus, vaikų poreikius, brandumo lygį, patirtį, išgyvenimus.

Pasiruošimas seminarui: apsvarstyti ir/ar apsirašyti darbe kilusius probleminius atvejus, kuriuos norėtųsi išanalizuoti seminare.

Susitikimai vyks naudojantis platforma Zoom. Prisijungti rekomenduojame 5 - 10 min. iki susitikimo pradžios.

Programa

Balandžio 12 d.
14.30-15:15  Visuminio lytiškumo samprata
15.15-16.00  Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko lytiškumo raida ir raiška
16.00-16.30  Pertrauka
16.30-18.00  Lytiškumo ugdymo ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme turinys


Balandžio 14 d.
14.30-15.15  Lytiškumo ugdymo ikimokyklinėse grupėse ir pradinėse klasėse prielaidos
15.15-16.00  Ugdomųjų veiklų organizavimas
16.00-16.30  Pertrauka
16:30-18.00  Ugdymos(si) metodų taikymas

Seminaro lektorė – Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė, VšĮ "Darnūs namai" lektorė, socialinio darbo magistrė.

Už dalyvavimą seminare bus išduodama pažyma (už dalyvavimą visoje programoje – pažymėjimas).
Dalyvio mokestis (už šį seminarą) - 30 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119.
Mokėjimo paskirtis - už seminarą „Lytiškumo ugdymas”.

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama balandžio 10 d. arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurie bus atsiuntę įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ arba padaryto išankstinio pavedimo kopiją (siųstirasa.krakauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.