Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros ugdytojų darbe
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros specialistai, klasių vadovai
Renginio data:
2022 m. sausio 25 d.–sausio 27 d.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 5) 277 2394
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras sausio 25 ir 27 dienomis organizuoja nuotolinį seminarą „Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros ugdytojų darbe“.

Karjeros pasirinkimas – svarbus ir reikšmingas iššūkis jauno žmogaus gyvenime.

Profesinė karjera – vienas iš veiksnių, didele dalimi lemiančių žmogaus gebėjimus sėkmingai adaptuotis visuomenėje, realizuoti save, būti naudingu kitiems visuomenės nariams, būti finansiškai nepriklausomu ir gebančiu pasirūpinti savimi bei savo artimaisiais.

Todėl karjeros ugdytojams tenka didelė atsakomybė padedant jaunam žmogui giliau pažinti save, suvokti savo poreikius, atrasti savo polinkius, gebėjimus ir stiprybes, su(si)orientuoti ir pasirinkti jam labiausiai tinkantį profesinės karjeros kelią.

Metaforines asociatyvines korteles (toliau – MAK) plačiai naudoja psichologai, psichoterapeutai, konsultantai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, personalo specialistai, koučingo specialistai ir pan.

MAK gali padėti užmegzti ryšį tarp karjeros ugdytojo ir ugdomojo, visapusiškai tyrinėti ir rasti žmogaus poreikius, įgimtus ir įgytus gebėjimus, polinkius tyrinėti įvairias profesinio pasirinkimo alternatyvas, kurti profesinio pasirinkimo įgyvendinimo planus.

Seminaro lektorė koučingo specialistė ir metaforinių asociatyvinių kortelių praktikė -  Eglė Lisauskaitė.

  •  Modulio trukmė 10 ak. val.
  • Seminaras vyks sausio 25 d. 14.00–17.00 val. ir sausio 27 d. 14.00–17.00 val.
  • rekomenduojame jungtis likus 5 min. iki renginio pradžios.
  • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.

 Seminaras yra 50 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema II“ (kodas 211000996) dalis, kuri susideda iš penkių modulių:

 

  • „Patirtinio ugdymo(si) galimybės įprastiniame ir nuotoliniame mokyme karjeros konsultanto, klasės vadovo darbe“
  • „Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese“
  • „Trys žingsniai sėkmingos karjeros link: konkrečios priemonės vyresnių klasių mokiniams“
  • „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“
  • „Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros specialisto darbe“

 

Seminaro dalyvio mokestis už vieną modulį yra 25 Eur.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:

A. s. LT76 7044 0600 0102 9937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
 Pvm kodas: LT100007095119 

Mokėjimo paskirtis: už seminarą „ Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros ugdytojų darbe “ 2022-01-25.

Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus. 

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Išklausius visus penkis modulius, bus išduotas 50 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė, tel. (8 601) 58751, el. paštas aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt.