Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros specialistai, klasių vadovai
Renginio data:
2021 m. spalio 19 d.–spalio 21 d.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 601) 58751
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras spalio 19 ir 21 dienomis organizuoja nuotolinį seminarą „Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese“

Gimnazijų mokiniai dažnai planuoja studijas užsienio šalyse. Tai ilgas ir sudėtingas procesas, įtraukiantis ir mokinių tėvus, ir mokyklos bendruomenę. Gimnazijų klasių vadovams, mokytojams dalykininkams, karjeros konsultantams bei administracijos atstovams yra būtina turėti bazines žinias apie užsienio valstybių aukštojo mokslo sistemas, kad jie galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą tiems mokiniams, kurių tikslas – studijos užsienio šalyje.

Seminaro tikslas suteikti klasių vadovams, mokytojams dalykininkams, karjeros konsultantams bei administracijos atstovams žinių apie užsienio šalių aukštojo mokslo sistemas, aukštojo mokslo institucijas, stojimo procedūras ir reikalavimus, kad jie galėtų padėti pasirinkti kiekvienam mokiniui akademiniu, finansiniu ir kitais atžvilgiais tinkamiausią aukštąją mokyklą bei programą, pagelbėti rengiant dokumentus bei kad įgytų įgūdžių ruošti mokyklos teikiamus dokumentus.

 Seminaro lektorė -  VšĮ „Studijos ir karjera“ konsultantė Renata Žukovska.

  •  Modulio trukmė 10 ak. val.
  • Seminaras vyks spalio 19 d. 14.00–16.30 val. ir spalio 21 d. 14.00–16.30 val., rekomenduojame jungtis likus 5 min. iki renginio pradžios.
  • Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur.

    Seminaras yra 50 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema II“ (kodas 211000996) dalis, kuri susideda iš penkių modulių:

·        „Patirtinio ugdymo(si) galimybės įprastiniame ir nuotoliniame mokyme karjeros konsultanto, klasės vadovo darbe“

·        „Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese“

·        „Trys žingsniai sėkmingos karjeros link: konkrečios priemonės vyresnių klasių mokiniams“

·        „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“

·        „Metaforinės asociatyvinės kortelės kaip įrankis karjeros specialisto darbe“

Seminaro dalyvio mokestis už vieną modulį yra 25 Eur.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:


A. s. LT76 7044 0600 0102 9937 
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
 Pvm kodas: LT100007095119 


Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Mokyklos vaidmuo mokinių sėkmingo stojimo į užsienio aukštąsias mokyklas procese“ 2021-10-19.

Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus. 

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Išklausius visus penkis modulius, bus išduotas 50 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė, tel. (8 601) 58751, el. paštas aiste.brazlauskienė@lmnsc.lt.