Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Mokytojų vaidmuo plečiant profesines mokinių pasirinkimo galimybes
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2020 m. spalio 19 d., 14 val.–spalio 22 d., 17 val.
Vieta:
nuotolinis renginys
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Aistė Brazlauskienė
(8 5) 277 2394
aiste.brazlauskiene@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lyčių stereotipai riboja  mokinių profesinio pasirinkimo galimybes. Jiems tenka integruotis į dinamišką ir greitai besikeičiančią ekonominę terpę, kuri reikalauja plataus spektro kompetencijų ir gebėjimo adaptuotis prie kintančių sąlygų, taip pat įveikti tradicinių lyčių vaidmenų ribojimus. Todėl mokymų metu ypatingas dėmesys skiriamas berniukų / mergaičių profesinio konsultavimo klausimams.

Šio internetinio seminaro užsiėmimai skirti:

Didinti mokymo dalyvių pastabumą – skatinti pastebėti lyčių stereotipų apraiškas tiek visuomenėje, tiek ugdymo aplinkoje.

Diegti kritinį požiūrį į ugdymo priemonėse pasitaikančius lyčių stereotipus.

Formuoti lyčių lygybės nuostatomis grįstas vertybines nuostatas. 

Seminaras sustiprins dalyvių įgūdžius, kaip išvengti lyčių stereotipų plečiant profesinio mokinių pasirinkimo galimybes, tuo pačiu šalinant sisteminės lyčių nelygybės prielaidas. 

Seminaro lektorė dr. Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė.

Seminaras vyks spalio 19 d. 14.00–17.00 val. ir spalio 22 d. 14.00–17.00 val. nuotoliniu būdu, rekomenduojame jungtis likus 5–10 min. iki renginio pradžios.

Seminaras yra 40val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo karjerai sistema“ (kodas 211000807) dalis, kuri susideda iš keturių modulių:

·        „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes“

·        „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“

·        „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“

·        „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

Išklausius visus modulius, bus išduotas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Išklausius vieną modulį, bus išduodama pažyma. 

Seminaro dalyvio mokestis (II modulis) 25 Eur.

II modulio trukmė 10 ak. val.

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b.k. 70440
Įm. kodas: 302848387
Pvm kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Mokytojų vaidmuo plečiant moksleivių profesinio pasirinkimo galimybes “.

Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina atsiųsti GARANTINĮ RAŠTĄ, patvirtintą įstaigos direktoriaus

Prisijungimo nuorodą į seminarą atsiųsime tik tiems dalyviams, kurie bus padarę pavedimą arba atsiuntę garantinį raštą.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Rekomenduojame jungtis tikru vardu ir pavarde.

Pasikeitus aplinkybėms, jei renginyje dalyvauti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. 

Seminaro organizatorė – Aistė Brazlauskienė, tel. 8 5 277 2394, el. paštas aiste.brazlauskienė@lmnsc.lt.