Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Neformalusis ugdymas, saugumo užtikrinimas vaikų ir jaunimo stovyklose bei renginiuose
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Renginio data:
2024 m. sausio 30 d.–kovo 6 d.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
149 €
Registracija:
Registracija nebegalima.
Papildoma informacija:
Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 2446, +370 686 97218
rasa.sagaitiene@linesa.lt


VIETŲ Į ŠĮ SEMINARĄ NEBĖRA, BET DĖL DIDELIO SUSIDOMĖJIMO SEMINARĄ KARTOJAME KITĄ DIENĄ, PRAŠOME REGISTRUOTIS ČIA: https://www.lmnsc.lt/renginys/neformalusis-ugdymas-saugumo-uztikrinimas-vaiku-ir-jaunimo-stovyklose-bei-renginiuose-7p67m/

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojus, organizuojančius renginius mokyklose ir už jos ribų, rengiančius vasaros poilsio stovyklas, žygius, išvykas ir pan., dalyvauti 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Neformalusis ugdymas, saugumo užtikrinimas vaikų ir jaunimo stovyklose bei renginiuose“ (kodas 211001658)

Organizuoti renginius mokyklose, o ypač už jos ribų (pvz., vasaros poilsio stovyklas, žygius, išvykas ir pan.), yra nelengva užduotis ir didelė atsakomybė. Ant vadovo pečių gula ne tik darnios organizatorių komandos subūrimas, tikslingo turinio, veiklos programos sukūrimas, lėšų suplanavimas, bet ir pareiga užtikrinti visų renginio dalyvių saugumą, sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas.
Per pastaruosius metus atsinaujino teisinė bazė, saugumo užtikrinimo ir rizikų valdymo procedūros. Siekiant mažinti ir valdyti rizikas svarbu atnaujinti specialistų teisines žinias, renginių reglamentavimo ir dokumentacijos tvarkymo procedūras.
Kokybiškų veiklų organizavimui reikalingas metodinis specialistų parengimas, supažindinimas su įrankiais, leidiniais ir metodikomis, kurios padėtų atsakyti į konkrečius organizatorių klausimus, bei suteiktų idėjų kokias veiklas galima organizuoti renginių ir stovyklų metu. Taip pat padės specialistams spręsti jaunuolių emocines problemas ir esant poreikiui suteikti emocinį palaikymą.
Nuoseklus keturių modulių ciklas suteiks žinių ir įgūdžių, reikalingų organizuoti renginius, užtikrinti dalyvių saugumą. Kiekvieno modulio trukmė – 10 ak. val., iš kurių po 2 ak. val. bus skirta savarankiškiems darbams.

 

 Lektoriai:
Vydas Verbilis asociacijos „Vedlys“ būrio vadas, instruktorius, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas (daugiau informacijos: https://verbilis.lt/).
Nerijus Miginis – neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos mokymų vadovas, neformaliojo ugdymo asociacijos narys, edukologijos, švietimo politikos ir administravimo magistras. Lektorius veda seminarus vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms Lietuvoje ir užsienyje.

 

 I modulis – Stovyklų ir renginių organizavimo ypatumai. Reglamentuojantys dokumentai. Renginio planas.

Modulį veda lektorius Vydas Verbilis.
Sausio 30 d. 13:00 val. nuotolinis 10 ak. val. susitikimas, naudojant ZOOM platformą.
Stovyklų ir renginių organizavimo parengiamieji darbai:
-susipažinimas su naujausiais dokumentais, reglamentuojančiais renginių ir išvykų organizavimą;
Renginio planas
-komandos būrimas ir darbų pasiskirstymas;
-stovyklų ir renginių programos rengimas;
-stovyklos biudžeto formavimas.

II modulis - Rizikos įvertinimo planas išvykoms, renginiams, žygiams.

Modulį veda lektorius Vydas Verbilis.
Vasario 6 d. 13:00 val. nuotolinis 10 ak. val. susitikimas, naudojant ZOOM platformą.
-Rizikos vertinimo planas.
-Bendrųjų ir tikslinių instrukcijų paruošimas.
-Instruktavimo metodai.
-Vaikų tėvų (globėjų) sutikimas dalyvauti renginyje.
-Pirmosios pagalbos suteikimas.
-Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui.
-Atsakomybių pasiskirstymas.

III modulis - „Neformaliojo ugdymo metodai ir metodikos, kaip organizuoti kokybišką ugdomąjį procesą“.

Modulį veda lektorius Nerijus Miginis.
Vasario 28 d. 13:00 val. nuotolinis 10 ak. val. susitikimas, naudojant ZOOM platformą.
Šio modulio metu dalyviai susipažins su neformaliojo ugdymo metodologija, teorija ir praktika, jiems bus pristatyti metodiniai leidiniai, dalyviai praktiškai patirs metodų taikymą. Dalyviams bus pristatyti refleksijos taikymo principai ir įrankiai, supažindinti su iššūkių pedagogikos ir patirtinio mokymosi gamtoje principais.

IV modulis – Grupės dinamikos procesų ir amžiaus tarpsnių psichologijos svarba ugdomuosiuose renginiuose.

Modulį veda lektorius Nerijus Miginis.
Kovo 6 d. 13:00 val. nuotolinis 10 ak. val. susitikimas, naudojant ZOOM platformą.
II modulis yra skirtas grupės dinamikos procesams analizuoti. Bus aptartos grupių vystymosi teorijos ir tinkamiausi intervencijų metodai, kuriuos galima taikyti skirtinguose grupės raidos etapuose. Dalyviai susipažins su paauglystės amžiaus tarpsnio psichologija, post-covid periodo jaunuolių elgesio pokyčius. Bus pristatyti metodai ir įrankiai atitinkantys skirtingus jaunuolių poreikius.

Seminaras keturių modulių, registruotis į atskirą modulį negalima.
Programos dalyviams bus išduotas 40 val. akredituotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Dalyvio mokestis 149 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros sąskaitą:
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas  302848387
PVM kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtis – už 40 val. seminarą „Neformalusis ugdymas, saugumo užtikrinimas vaikų ir jaunimo stovyklose bei renginiuose“.

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta sausio 29 d. užsiregistravusiems dalyviams, kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ iki sausio 29 d. Dokumentus siųsti el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt.
PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus programai.

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Dalyvių skaičius ribotas.
Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Sagaitienę el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt, tel. 868697218.