Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, mokymo įstaigų darbuotojų reagavimas ir suvaldymo planas
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai
Renginio data:
2024 m. vasario 26 d., 10 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
40 €
Registracija:
Vietų nėra.
Papildoma informacija:
Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 2446, +370 686 97218
rasa.sagaitiene@linesa.lt

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo, mokyklos administracijos, bendrojo ugdymo mokytojus, mokytojų atstovus, turinčių krizės mokykloje valdymui reikalingų asmeninių savybių ir kompetencijų, dalyvauti 8 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, mokymo įstaigų darbuotojų reagavimas ir suvaldymo planas“.

Švietimo įstaigos privalo turėti pasiruošę Krizių valdymo tvarkos aprašą ir valdymo planą, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-229 „Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose“.

Daugelyje mokyklų krizės valdymą organizuoja nuolat veikianti, krizių valdymą vykdanti specialistų grupė, kurią rekomenduojama sudaryti iš mokyklos administracijos, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų atstovų, turinčių krizės mokykloje valdymui reikalingų asmeninių savybių ir kompetencijų. 

AMOK (active shooter, active attacker) – visame pasaulyje paplitęs reiškinys, apibrėžiamas kaip galimai kitų asmenų išprovokuotas arba savaime susiformavęs, mirtinai pavojingas asmens (-ų) agresyvus ir destruktyvus elgesys. AMOK situaciją galima apibūdinti kaip staiga ir netikėtai visuomenei kilusią grėsmę, kai dažniausiai vienas asmuo jau sužeidė arba nužudė kelis ar daugiau žmonių. Iš pirmo žvilgsnio tai nemotyvuotas ir atsitiktinis smurto proveržis su siaubingomis pasekmėmis (žmonių žudymas, sunkūs sveikatos sužalojimai), tačiau iš ties tai gana gerai suplanuotas ir organizuotas dažniausiai vieno asmens staigus smurto proveržis nukreiptas į tam tikrą visuomenės dalį, bendruomenę arba apskritai į visą tuo metu supančią aplinką – žmones. Deja šis reiškinys ar jo apraiškos itin dažnai yra sutinkamas ugdymo įstaigose.

Siekiant mažinti AMOK situacijų keliamą grėsmę, kad kiek tai įmanoma būtų išvengta beprasmiškų aukų, ikimokyklinių ir kitų mokymo bei ugdymo įstaigų darbuotojams, svarbu būti susipažinusiems su galimais šio reiškinio atpažinimo požymiais, prevencinėmis priemonėmis ir rekomendacijomis kaip elgtis prieš ar įvykus tokio pobūdžio reiškiniui, kokių priemonių ugdymo įstaiga gali ir turėtų imtis siekiant kiek įmanoma labiau apsaugoti ugdytinius ir personalą.

 Lektoriai:

Simonas Baltrušaitis – ilgametis teisėsaugos pareigūnas ir instruktorius, struktūrinio padalinio vadovas. Lektorius vykdo mokymus teisėsaugos profesinės taktikos, jėgos panaudojimo ir savisaugos temomis. Teikia rekomendacijas ir vykdo mokymus saugumo temomis viešosioms įstaigoms ir įmonėms.
Vydas Verbilis – asociacijos „Vedlys“ būrio vadas, instruktorius, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas (daugiau informacijos: https://verbilis.lt/).

Dalyvio mokestis 40 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos  neformaliojo švietimo agentūros sąskaitą:
LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas  302848387
PVM kodas LT100007095119
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą: Už seminarą „Netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijų ypatumai, mokymo įstaigų darbuotojų reagavimas ir suvaldymo planas“.

Seminaro dalyviams bus išduotas 8 ak. val. akredituotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vasario 23 d. užsiregistravusiems dalyviams, kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ iki vasario 23 d. Dokumentus siųsti el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt.
PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos pasibaigus seminarui.
Būtina išankstinė dalyvių registracija. Dalyvių skaičius ribotas.
Dėkojame už atsakingą registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Sagaitienę el. p. rasa.sagaitiene@linesa.lt, tel. 868697218.