Lt | En
  
 
Renginio pavadinimas:
Pedagogo kūrybinis novatoriškumas ugdant vaikų pilietiškumą
Renginio tipas:
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Renginio data:
2019 m. gegužės 16 d., 10 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Žirmūnų g.1B, Vilnius)
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
(8 5) 276 2446
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras
PEDAGOGO KŪRYBINIS NOVATORIŠKUMAS UGDANT VAIKŲ PILIETIŠKUMĄ

Lietuvos ir pasaulio mokslininkai ieško būdų, kaip padėti pedagogams įgalinti bendruomenę priimti specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir kaip padėti specialiųjų poreikių turintiems vaikams integruotis į bendruomenę ir visuomenę. Reikia suprasti, kad pedagogams šioje plotmėje svarbu kurti savąjį pedagoginį žinojimą ir ugdyti praktines tarpusavio bendradarbiavimo kompetencijas keičiantis tarpusavyje turimomis žiniomis ir patirtimis. Pedagogo kūrybinis novatoriškumas yra svarbiausias veiksnys įdomiai įtraukiant vaikus į pilietiškumo ugdymosi procesus.

Norinčius suprasti pedagogo kūrybinio novatoriškumo svarbą ugdant vaikų pilietiškumą, gebėti praktiškai taikyti įgytas žinias ir įgūdžius jį ugdant, jaustis įsipareigojusiais taikyti įgytas žinias ir ugdyti kūrybinio novatoriškumo įgūdžius darbe su vaikais, kolegomis ir vaikų tėvais, gegužės 16 d. kviečiame dalyvauti šiame seminare.

8 ak. val. programoje numatytos šios paskaitos ir praktiniai užsiėmimai:
- Pedagogų kūrybinis novatoriškumas ugdant vaikų pilietiškumą;
- Savo kūrybinių galių pažinimas ir savipagalba ugdant ateities pilietį bei probleminių vaikų ugdymo situacijų sprendimas, stiprinant vaikų pilietiškumą;
- Gerosios patirties sklaidą ir sėkmę darbe lemiantys veiksniai;
- Refleksija, seminaro apibendrinimas ir tolesnės veiklos perspektyvų numatymas.

Seminaras skirtas pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei pagalbos vaikui specialistams, dirbantiems su vaikų grupe, kurioje yra specialiųjų poreikių turinčių vaikų, ir jų tėvais.

Seminaro lektorė – Vytauto didžiojo universiteto docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, lektorė dr. Sigita Burvytė. Lektorės dėstomos temos: pozityvioji tėvystė, familistika, darbo su šeima metodikos, šeimos tyrimai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, simuliacija ir žaidyba. Sigita Burvytė veda grupinius užsiėmimus ir teikia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams ir kitiems ugdytojams vaikų ugdymo klausimais, organizuoja vasaros šeimos stovyklas bei rengia išvažiuojamuosius sumaniosios edukacijos seminarus ugdymo įstaigų bendruomenių nariams, rengia edukacines programas šeimoms ir kitiems ugdytojams, atlieka švietėjišką veiklą visuomenėje, rašo straipsnius spaudoje ir kt.

Seminaras vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g.1B, Vilnius).
Seminaro pradžia 10.00 (dalyvių registracija nuo 9.30).
Dalyvio mokestis 25 Eur mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119.
Pavedime būtina nurodyti mokėjimo paskirtį 
 už seminarą 2019-05-16 „Pedagogo kūrybinis novatoriškumas ugdant vaikų pilietiškumą”. Jei įstaiga pavedimą padarys tik po renginio, sąskaitos faktūros bus išrašomos renginio dieną ir tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.

Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE Rasą Krakauskienę tel. (8 5) 276 2446, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt.