Lt | En
  
 
Renginio pavadinimas:
Šiuolaikinis technologinis ugdymas (I grupė)
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Technologijų ir IT mokytojai, dirbantys 5–8 klasėse
Renginio data:
2019 m. lapkričio 27 d.–2020 m. sausio 20 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Vilija Norkūnienė
(8 5) 276 2446
vilija.norkuniene@lmnsc.lt

Technologijų ir IT mokytojus, dirbančius 5–8 klasėse, kviečiame į praktinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Šiuolaikinis technologinis ugdymas“. 

Švietimo aprūpinimo centro 2017–2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu apie 700 šalies mokyklų aprūpintos mokymo priemonėmis ir įranga, skirta gamtos ir technologinių mokslų dalykams 1–8 klasėse mokyti, parengta 120 pamokų veiklų aprašų, iš kurių 93 skirti 5–8 klasių mokytojams, 10 – technologijų mokytojams. Veiklų aprašų parengimo tikslas – pateikti mokytojams ugdomosios veiklos organizavimo ir vykdymo, naudojant įsigytas mokymo priemones ir įrangą, pavyzdžių.

Aktualu supažindinti technologijų ir IT mokytojus su minėtų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis bei organizuoti praktinius darbo su jomis mokymus, aptarti ir tobulinti projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus. Programos mokymų metu dalyviai dalinsis gerąją patirtimi apie priemonių ir įrangos naudojimą technologijų pamokose, pagal projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašų pavyzdžius parengs savo praktinės veiklos aprašus.  

Seminaro apimtis 40 val.: 2 x 8 val. kontaktinių dienų ir praktinių darbų auditorijoje, 16 val. savarankiškų darbų, 8 val. skirtos nuotolinėms konsultacijoms su lektoriumi bei namų darbų atsiskaitymui.

 

1 diena. „Technologijos ir STEAM: Kaip mokyti elektronikos mokykloje?“

Laikas                 Tema

9.30–10.00       Seminaro dalyvių registracija, kava

10.00–10.25     ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ apžvalga

10.25–10.45     Technologijoms skirtos priemonės ir įranga. Sąsaja su ugdymo programomis, technologijų vadovėlių 5–8 klasėms turiniu. Taikymo galimybės

10.45–11.15     Technologijoms mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese veiklų aprašų pristatymas ir aptarimas

11.15–11.30     Kavos pertrauka

11.30–13.45     Praktinis darbas naudojant mokomąjį elektronikos rinkinį

13.45–14.30     Pietūs

14.30–15.00     STEAM: požiūriai, metodai, praktika, pagrindiniai klausimai

15.00–15.30     Patirtinis ugdymas ir technologijos. Eksperimentai, tyrimai, bandymai, laboratoriniai darbai technologijų pamokose

15.30–16.30     Praktinis darbas naudojant jungiamųjų laidų rinkinį, maketavimo rinkinį, multimetrą

16.30–17.00     Refleksija

 

2 diena. „Technologijos ir IT: eksperimentai, bandymai, laboratoriniai darbai“

Laikas                 Laikas

9.00–10.15       Praktinis darbas naudojant mikrovaldiklių (Arduino tipo) mokomąjį rinkinį

10.15–10.30     Kavos pertrauka

10.30–12.45     Praktinis darbas naudojant mikrovaldiklių (Arduino tipo) mokomąjį rinkinį

12.45–13.30     Pietūs

13.30–14.30     Praktinis darbas naudojant Mikro:bit mikrokompiuterį ir jo priedus

14.30–15.30     Proto šturmas / kūrybinės dirbtuvės. Problemų sprendimo bendradarbiaujant ir kritinio mąstymo ugdymas technologijų pamokose: idėjos ir pasiūlymai įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo mokinių mokymosi motyvacijos ir aukštesnių pasiekimų siekiams remiantis pateiktais pamokų veiklų aprašais

15.30–16.00     Idėjų, siūlymų apibendrinimas / refleksija

Reikalingos priemonės

Mokytojai į seminarą atsiveža įsigytų mokymo priemonių ir įrangos komplektą (dėžę):
1. Mokomasis elektronikos rinkinys – 1 vnt.
2. Multimetras – 1 vnt.
3. Jungiamųjų laidų rinkinys – 1 vnt.
4. Maketavimo rinkinys – 1 vnt.
5. Mikrovaldiklių mokomasis rinkinys – 1 vnt.
6. Mikrokompiuteris Mikrobit ir priedų rinkinys – 1 vnt.
Numatytoms veikloms bus reikalingas nešiojamas kompiuteris, ilginimo laidas.

LEKTORIAI:
Marius Narvilas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas, ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertas, 2016 m. pripažintas inovatyviausiu menų / technologijų mokytoju.
Romas Čiupaila, Vilniaus Žemynos progimnazijos technologijų vyresnysis mokytojas.
Pavel Fikert, Vilniaus VGTU inžinerijos licėjaus informatikos mokytojas.

Seminaras nemokamas.
Organizatoriai nemokamai pasirūpina dalyvių maitinimu ir nakvyne.

Mokymai vyks III srautais:
I grupė 2019 m. lapkričio 27–28 d.
II grupė 2019 m. gruodžio 4–5 d.
III grupė 2019 m. gruodžio 11–12 d.

Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Viliją Norkūnienę  tel. (8 5) 2762446; el. p. vilija.norkuniene@lmnsc.lt.