Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Smurto prieš vaikus apraiškos: prevencija ir pagalba
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo pedagogai
Renginio data:
2022 m. gegužės 23 d., 10–16 val.
Vieta:
Nuotolinis renginys
Mokestis:
30 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, kitus specialistus kviečiame dalyvauti nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba“. Šis seminaras yra 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas ir pagalba ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procese“(kodas 211000808) dalis. Programą sudaro keturi moduliai (nuotoliniai seminarai):
- „Probleminiai tėvai. Kaip dirbti?“ – 10 ak. val. (bus kartojamas rudenį)
- „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai – 10 ak. val. (bus kartojamas rudenį)
- Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje – 10 ak. val. (bus kartojamas rudenį)
- Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba – 10 ak. val. (gegužės 23 d.)

Registracija į kiekvieną modulį skelbiama atskirai. Sekite informaciją tinklapyje.

Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
SMURTO PRIEŠ VAIKUS RAIŠKA: PREVENCIJA IR PAGALBA

Siekiant įgyvendinti LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. V-625 „Dėl Rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo“ būtina skirti pakankamą dėmesį ugdymo įstaigų vadovų ir ugdymo įstaigose dirbančių darbuotojų apmokymui, kaip reaguoti ir kokie turėtų būti mokyklų darbuotojų veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.

Seminare dalyviai įgis žinių apie nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą heterogeninėse grupėse ir įprastoje aplinkoje; mokysis atpažinti smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje apraiškas ir tinkamai reaguoti, kilus įtarimui dėl galimo (fizinio, psichologinio, seksualinio ar nepriežiūros) smurto prieš vaiką, užtikrinti vaiko teises bei jų saugumą ugdymo įstaigoje. Dalyviai susipažins darbo su vaikais, galimai patyrusiais smurtą ar seksualinį išnaudojimą, inovatyviais, prevenciniais metodais bei mokysis juos taikyti dirbant su vaiku, jo aplinka bei kitais ugdymo įstaigos specialistais.

Pasiruošimas seminarui: apsvarstyti ir/ar apsirašyti darbe kilusius probleminius atvejus, kuriuos norėtųsi išanalizuoti seminare.

Susitikimai vyks naudojantis platforma Zoom. Prisijungti rekomenduojame 5 - 10 min. iki susitikimo pradžios.

Programa 10.00-16.00 (dirbama su pertraukomis)

-Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos turinio apžvalga. Video medžiagos grupė/ diskusijos/ grupės refleksijos.

-Darbas su vaikais, patyrusiais seksualinį išnaudojimą. Europos Tarybos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą ir prievartą komiteto prevencinės metodikos ir rekomendacijos. Darbas grupėse/ patirčių analizė.

-Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą nuo smurto.

-Smurto prieš vaikus atpažinimas, reagavimas ir specialistų veiksmai kilus įtarimui dėl galimo (fizinio, psichologinio, seksualinio ar nepriežiūros) smurto prieš vaiką siekiant užtikrinti vaiko teises bei jų saugumą.

-Probleminių atvejų aptarimas/ analizė

Už dalyvavimą seminare bus išduodama pažyma (už dalyvavimą visoje programoje – pažymėjimas).

Seminaro lektorė – Asta Šidlauskienė turi ilgametę patirtį smurto prieš vaikus prevencijos srityje, švietimo, vaiko teisių apsaugos sektoriuose, yra dirbusi su įvairias krizes išgyvenančiomis šeimomis; dirbo teisėkūros srityje, kuravimo sritis - smurto prieš vaikus prevencija ir pagalba; yra dalyvavusi Europos Tarybos prieš vaikų seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą ir Europos Sąjungos „Daphne III“ komitetų veiklose; dalyvavo tarptautinės organizacijos ChildOne Europe veikloje. Lektorė yra sertifikuota Šeimos konferencijos metodo koordinatorė, VšĮ „Socialinės partnerystės centro“ partnerė, nacionalinių ir tarptautinių projektų vadovė, konsultantė; skaito paskaitas ir veda seminarus Lietuvoje bei užsienyje, verslo, akademinėms bei valstybinėms institucijoms; veda smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams, pozityvios tėvystės ir kt. inovatyvius mokymus.


Dalyvio mokestis (už šį seminarą) - 30 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119.
Mokėjimo paskirtis - už seminarą „Smurto prevencija”.

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama gegužės 19 d. arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurie bus atsiuntę įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ arba padaryto išankstinio pavedimo kopiją (siųstirasa.krakauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.