Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
Neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo mokytojai, kiti specialistai
Renginio data:
2023 m. sausio 31 d.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
36 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rūta Orlauskienė

ruta.orlauskiene@lmnsc.lt

Neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo mokytojus ir kitus specialistus kviečiame dalyvauti nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai“. Šis seminaras yra dalis 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ugdymas. Inovatyvios ir integralios tiriamosios veiklos organizavimas“(kodas 213003538).
Programą sudaro keturi moduliai (nuotoliniai ir kontaktinis seminarai):

  •  „STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai“ – 8 ak.val. (sausio 31 d., nuotolinis)
  •  „Kaip pritaikyti dirbtinį intelektą praktiškai? Tikslingas technologijų panaudojimas tiriamojoje veikloje“  – 8 ak. val. (vasario 7 d. nuotolinis)
  •  „Mokslinio tyrimo metodai mokykloje“  – 12 ak.val. ( vasario 14 d., kontaktinis)
  • „ Mokslinio tyrimo metodai mokykloje ir tyrinėjimu grįsto mokymo(si) aplinka Graasp“ – 12 ak.val. ( vasario 15 d., nuotolinis)
  • Registracija į kiekvieną modulį bus skelbiama atskirai. Sekite informaciją tinklapyje.

 

 Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
STEAM ugdymo strategijos. Inovatyvūs mokymo(si) būdai

STEAM švietimas – tarpdisciplininis mokymo(si) metodas, kuris sieja tikslias akademines sąvokas su realaus pasaulio pamokomis, kurių metu mokiniai taiko mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką ir meną/visus  kitus mokslus kasdienio gyvenimo kontekstuose (jungiančiose mokyklą,  bendruomenę, darbą, pasaulio pramonę ir kt.). STEAM kaip mokymo metodologija yra pagrįsta mokinių asmeninės  iniciatyvos ir smalsumo skatinimu, juos įtraukiant į įvairialypę praktinę  tyrimų veiklą, tuo siekiant iš esmės didinti STEAM dalykų patrauklumą. 

Prie ZOOM rekomenduojame jungtis likus 5–10 min. iki seminaro pradžios tikru vardu ir pavarde.

Darbotvarkė
13.55 –17.15 
- STEAM apibrėžtis ir istorinis kontekstas;
- STEAM tikslai ir mokymo pridėtinė vertė;
- STEAM patirtis Lietuvoje ir užsienyje;
-Inovatyvūs mokymo būdai. Refleksija.

 Lektorė Rigonda Skorulskienė – Kauno Jezuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, dirbanti pagal bendrojo ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programas, fizikos mokslų doktorantė, lektorė. 2016 m. lektorė išrinkta inovatyviausia fizikos mokytoja. Nuo 2020 m. lektorė yra Nacionalinės švietimo agentūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupės narė.  Fizikos vadovėlių, uždavinynų, pratybų, testų autorė ir bendraautorė, recenzentė,  fizikos valstybinių brandos egzaminų darbų vertintoja, brandos darbų ir tiriamųjų darbų vadovė.

Seminaro įrašas nebus daromas. Dalyviai gaus metodinę seminaro medžiagą.

Už dalyvavimą seminare bus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Dalyvio mokestis (už šį (1) seminarą) - 36 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą: 
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis - už seminarą 1„STEAM ugdymo strategijos”

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama sausio 27 d. 12.00 val. arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rūtą Orlauskienę el. p.  ruta.orlauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurie bus atsiuntę įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ arba padaryto išankstinio pavedimo kopiją (siųsti ruta.orlauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.