Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
„Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo galimybės
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai
Renginio data:
2021 m. spalio 11 d.–spalio 21 d.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
30 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
(8 5) 276 2446, 8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, kitus specialistus kviečiame dalyvauti nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo galimybės“. Šis seminaras yra 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas ir pagalba ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams ugdymo procese“ (kodas 211000808) dalis. Programą sudaro keturi moduliai (nuotoliniai seminarai):

- „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo galimybės – 10 ak. val. (spalio 11 d. ir 21 d.)
-
Probleminiai tėvai. Kaip dirbti?“ – 10 ak. val. (spalio 25 d.)
- Lytiškumo ugdymas(is) ikimokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje – 10 ak. val. (lapkričio 18 d. ir 25 d.)
- Smurto prieš vaikus raiška: prevencija ir pagalba – 10 ak. val. (gruodžio 6 d.)

Registracija į kiekvieną modulį skelbiama atskirai. Sekite informaciją tinklapyje.

Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„SUNKŪS“ IR „NEVALDOMI“ VAIKAI – MŪSŲ DIDIEJI MOKYTOJAI. ĮTRAUKIOJO UGDYMO GALIMYBĖS
 

Švietimo sistemoje vis dažniau kalbama apie įtraukiojo ugdymo principus, tačiau dažnai pačiam pedagogui tenka ieškoti būdų, kaip įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į ugdymo procesą. Šiame seminare aptarsime sunkumus ir iššūkius, kylančius pedagogams, susiduriant su “sunkiais” vaikais, turinčiais hiperaktyvumo požymių, autistinių bruožų, elgesio ir emocijų valdymo sunkumų ir kt. Aptarsime galimas tokio vaikų elgesio priežastis, ieškosime būdų, kaip tokius vaikus įtraukti  į ugdymo procesą. Pasiruošimas seminarui: apsvarstyti ir/ar apsirašyti darbe kilusius probleminius atvejus, kuriuos norėtųsi išanalizuoti seminare.

Darbotvarkė:

Spalio 11 d.

13.50–14.00 Prisijungimas prie ZOOM seminaro (rekomenduojame jungtis likus 5 - 10 min. iki seminaro pradžios)
14.00–15.30
Vaiko raida: dėsniai, uždaviniai, iššūkiai
15.30–15.45 Pertrauka
15.45-17.15
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai

Lektorė – Jolanta Šabliauskienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė: vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, konsultuoja vaikus, turinčius mokymosi, raidos, savireguliacijos, emocijų ir elgesio sunkumų; dėl šių sunkumų konsultuoja tėvus ir pedagogus. Yra programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams" vedėja.

Spalio 21 d.

13.50–14.00 Prisijungimas prie ZOOM seminaro
14.00–15.30 Ką pedagogas turėtų žinoti apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus
15.30–15.45 Pertrauka
15.45–17.15 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimas klasės veikloje

Lektorė – Asta Kisielienė yra specialioji pedagogė, turinti ilgametį praktinio darbo stažą ir eksperto kategoriją; yra išleidusi knygų, padedančių vaikams mokytis skaityti; dirba Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Už dalyvavimą seminare bus išduodama pažyma (už dalyvavimą visoje programoje – pažymėjimas).
Dalyvio mokestis (už vieną modulį) - 30 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119.
Mokėjimo paskirtis - už seminarą „Sunkūs vaikai
.

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama spalio 7 d. 12.00 arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurių įstaigos bus padariusios išankstinį pavedimą arba atsiuntusios direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ (siųsti rasa.krakauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.