Lt | En
  
 
Renginio pavadinimas:
Technologinis ugdymas 5-8 klasėse: elektronikos mokymo rinkiniai
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Technologijų mokytojai
Renginio data:
2020 m. sausio 29 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
Nemokamas
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Vilija Norkūnienė
(8 5) 276 2446
vilija.norkuniene@lmnsc.lt

Dėmesio! Seminarą kartosime 2020 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos tobulinimo seminare „Technologinis ugdymas 5-8 klasėse: elektronikos mokymo rinkiniai“ (8 ak. val.) siekiama skatinti technologijų mokytojus aktyviau taikyti patirtinį mokymą, paremtą praktinėmis mokinių bendradarbiaujant veiklomis, integruoti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos (STEAM) darnaus vystymosi principus. Seminare dėmesys skiriamas praktinės-patirtinės mokinių veiklos organizavimo metodams, technologijų dalyko aktualijoms ir problemoms spręsti. Parodoma, kaip ugdymo procesą nukreipti esminėms kompetencijoms ugdyti, atsižvelgiant į technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje ir Europoje, Lietuvos švietimo sistemoje.

 Švietimo aprūpinimo centro 2017-2019 m. įgyvendinamo ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu apie 700 šalies mokyklų aprūpintos mokymo priemonėmis ir įranga, skirta gamtos ir technologinių mokslų dalykams 1-8 klasėse mokyti, parengta 120 pamokų veiklų aprašų, Veiklų aprašų parengimo tikslas – pateikti mokytojams ugdomosios veiklos organizavimo ir vykdymo, naudojant įsigytas mokymo priemones ir įrangą, pavyzdžių.

 Aktualu supažindinti technologijų mokytojus su minėtų priemonių ir įrangos naudojimo galimybėmis bei organizuoti praktinius darbo su jomis mokymus, aptarti Projekto metu parengtų pamokų veiklų aprašus, numatyti jų taikymo edukacinėse veiklose gaires.

Seminarą sudaro trys dalys:
1.  „Technologijos ir STEAM: Kaip mokyti elektronikos mokykloje“, skirta STEAM ugdymo gairių pristatymui, mokymo priemonių, jų taikymo pamokinėje veikloje ir tarpdalykinės integracijos aptarimui;
2. „Technologijos ir elektronika:eksperimentai, bandymai, laboratoriniai darbai“ skirta praktinei veiklai;
3. Praktinis savarankiškas darbas virtualioje aplinkoje.

Dienotvarkė

Laikas

Tema

9.30–10.00

Seminaro dalyvių registracija, kava.

10.00–10.15

ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ apžvalga. Technologijoms skirtos priemonės ir įranga. Sąsaja

10.15–11.00

STEAM ugdymo gairės: požiūriai, metodai, praktika, pagrindiniai klausimai.

11.00–11.15

Technologijų mokymui (elektronikos programa) įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese veiklų ir jų aprašų pristatymas, aptarimas.

11.15–11.30

Kavos pertrauka

11.30–13.45

Praktiniai darbai naudojant mokomąjį elektronikos rinkinį, jungiamųjų laidų rinkinį, maketavimo rinkinį, multimetrą.

13.45–14.30

Pietų pertrauka

14.30–16.30

Praktiniai darbai naudojant mikrovaldiklių (Arduino tipo) mokomąjį rinkinį: Eksperimentai, tyrimai, bandymai, laboratoriniai darbai technologijų pamokose.

16.30–17.00

Refleksija


Reikalingos priemonės

Mokytojai į seminarą atsiveža įsigytų mokymo priemonių ir įrangos komplektą:
1.      Mokomasis elektronikos rinkinys – 1 vnt.
2.      Multimetras – 1 vnt.
3.      Jungiamųjų laidų rinkinys – 1 vnt.
4.      Maketavimo rinkinys – 1 vnt.
5.     Mikrovaldiklių mokomasis rinkinys – 1 vnt.

SVARBU! Numatytoms veikloms bus reikalingas nešiojamas kompiuteris.

LEKTORIAI:
Marius Narvilas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas. ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ekspertas, 2016 m. pripažintas inovatyviausiu menų/technologijų mokytojas.
Romas Čiupaila, Vilniaus Žemynos progimnazijos technologijų vyresnysis mokytojas.

Seminaras nemokamas.
Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Būtina išankstinė registracija. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kai nebėra laisvų vietų.

Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Viliją Norkūnienę  tel. (8 5) 2762446; el. p. vilija.norkuniene@lmnsc.lt.