Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.
Renginio data:
2019 m. kovo 25 d., 10 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indra Gasiancevienė
8 5 2772394
indra.gasianceviene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kovo 25 d. organizuoja seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

Šia programa siekiama skatinti inovatyvias bendravimo ir bendradarbiavimo formas tarp karjeros koordinatorių ir mokinių bei jų tėvų. Programos metu bus pristatytas konsultavimo metodas – ugdomasis konsultavimas. Seminare dalyviai susipažins su šio metodo samprata, paskirtimi, pritaikymo galimybėmis, panašumais su profesinio konsultavimo procesu, taip pat tobulins ugdomojo konsultavimo įgūdžius, kuriuos praktiškai galės panaudoti savo, kaip karjeros koordinatorių, veikloje.

Seminare įgytos žinios ir gebėjimai palengvins karjeros koordinatorių pasirengimą individualioms ir grupinėms mokinių ir jų tėvų konsultacijoms, gilins karjeros koordinatorių profesinę kompetenciją. Įvaldžius inovatyvias konsultavimo technikas galima tikėtis efektyvesnio konsultavimo proceso, o kartu ir aktyvesnio, sąmoningo, atsakingo konsultuojamojo vaidmens.

Seminaro lektorė Simona Uleckienė – ugdomojo konsultavimo specialistė, karjeros konsultantė.

·        Seminaro trukmė 8 ak. val.

·        Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

·        Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

·        Seminaro dalyvio mokestis 25 Eur. 

·        Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:

A. s. LT76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
Pvm kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“.

Jei švietimo įstaiga mokės pavedimu po renginio ar mokėsite grynais renginio dieną, sąskaitos faktūros bus išrašytos tik pateikus mokyklos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Indra Gasiancevienė, tel. 8 5 2772394, el. paštas indra.gasianceviene@lmnsc.lt.