Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Renginio pavadinimas:
Vaikų tipologija ir skirtingas ugdymas
Renginio tipas:
Seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
Dalyviai:
mokytojai, auklėtojai
Renginio data:
2022 m. kovo 30 d., 10 val.
Vieta:
Nuotolinis seminaras
Mokestis:
25 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Rasa Krakauskienė
8 655 63 551
rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojus kviečiame dalyvauti nuotoliniame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Vaikų tipologija ir skirtingas ugdymas“. Šis seminaras yra 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai ir pagalba mokantis mokytis“(kodas 211001312) dalis. Programą sudaro penki moduliai (nuotoliniai seminarai):
-Vaikų tipologija ir skirtingas ugdymas - 8 ak. val. (kovo 30 d.)
-Efektyvaus mokymosi principai - 8 ak. val. (gegužės 3 d.)
-Kaip bendrauti su paaugliu nepasimetant – 8 ak. val. (spalio mėn.)
-Motyvavimas neįprastais metodais – 8 ak. val. (lapkričio mėn.)
-Darbas su gabiais mokiniais – 8 ak. val. (gruodžio mėn.)


Registracija į kiekvieną seminarą bus skelbiama atskirai. Sekite informaciją tinklapyje.

Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„VAIKŲ TIPOLOGIJA IR SKIRTINGAS UGDYMAS“

Mokytojai žino, kad jų pareiga yra ugdyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti vaikų pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pritaikyti jiems mokymo metodus.
Jei sugebėtume pažinti žmogų nuo mažens, suprasti, koks jis yra, galėtume bent truputį nuspėti jo veiksmus, mąstymą ar aplinkos priėmimo galimybes, todėl būtų daug lengviau bendrauti su tokiu vaiku ir jį ugdyti.
Šiame seminare supažindinsime su vaikų tipologijos ir skirtingų charakterių samprata, skirtingais vaikų tipais, jų stiprybėmis ir silpnybėmis, psichologų rekomendacijomis skirtingų vaikų tipų ugdymui.
Šis seminaras yra aktualus ir naudingas visiems, kurie dirba su mokiniais ir nori geriau juos pažinti bei gebėti parinkti jiems tinkamus skatinimo, drausminimo ir kalbėjimo su jais būdus.

Prie TEAMS rekomenduojame jungtis likus 5 - 10 min. iki seminaro pradžios tikru vardu ir pavarde.

Darbotvarkė10.00-16.00 (dirbama su pertraukomis pagal poreikį):

-Vaikų tipologijos ir skirtingų charakterių samprata
-Skirtinų vaikų tipų stiprybės, silpnybės, ugdymo galimybės
-Psichologų rekomendacijos skirtingų vaikų tipų ugdymui
-Įgytos patirties apibendrinimas

Seminaro lektorės – Gintarė Jurkevičienė ir Vitalija Mikutaitienė – psichologės psichoterapeutės (VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras); 10 metų aktyviai veda seminarus pedagogams, socialiniams darbuotojams, tėvams; aštuonerius metus dirbo mokykloje; privačiai konsultuoja suaugusius, vaikus ir paauglius.

Seminaro įrašas nebus daromas. Dalyviai gaus metodinę seminaro medžiagą.

Už dalyvavimą seminare bus išduodama pažyma (už dalyvavimą visoje programoje – pažymėjimas).
Dalyvio mokestis (už šį seminarą) - 25 Eur, mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044  0600 0102  9937, AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387, PVM mok. kodas: LT100007095119
Mokėjimo paskirtis - už seminarą „Vaikų tipologija”
Kiekvieno iš 5-ių seminarų kaina – po 25 Eur

Būtina išankstinė registracija.
Registracija baigiama kovo 28 d. 12.00 arba kai nebus laisvų vietų.
Dėkojame už ATSAKINGĄ registraciją. Pasikeitus aplinkybėms, jei seminare dalyvauti negalėsite, INFORMUOKITE renginio vadovę Rasą Krakauskienę tel. 8 655 63 551, el. p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, kurie bus atsiuntę įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ arba padaryto išankstinio pavedimo kopiją (siųsti rasa.krakauskiene@lmnsc.lt). PVM sąskaitos faktūros bus išrašomos po seminaro ir atsiunčiamos el. paštu. Galime išrašyti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.