Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2019 m. lapkričio 15 d., 10 val.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
20 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Gėliūnė Adomaitytė
(8 5) 277 2394
geliune.adomaityte@lmnsc.lt

Rasa Sagaitienė
(8 5) 276 6551
rasa.sagaitiene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2019 m. lapkričio 15 d. organizuoja seminarą „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai.

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo ir nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. Ši programa padės susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose problemas, atskleis formas ir būdus, padedančius sėkmingiau mokykloje įgyvendinti „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.

Renginio metu dalyviai susipažins su pasirenkamųjų ir integruotų Ugdymo karjerai programų rengimo mokykloje galimybėmis, mokys, kaip parinkti tinkamas darbo su mokiniais, jų tėvais formas, kaip parinkti tinkamus mokinių konsultavimo metodus.

Seminaro lektorė

Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 20 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119
  Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

Sąskaitos faktūros išrašomos renginio dieną. Jeigu Jūsų įstaiga renginio dieną nėra padariusi pavedimo, būtina turėti garantinį raštą, patvirtintą įstaigos Direktoriaus.  

Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume INFORMUOTI renginio vadovę Geliūnę Adomaitytę, tel. (8 5) 277 2394, el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt.