Į pagrindinį turinį 
  
 
Renginio pavadinimas:
Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje
Renginio tipas:
Seminaras
Dalyviai:
Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai
Renginio data:
2018 m. balandžio 4 d.
Vieta:
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius)
Mokestis:
20 €
Registracija:
Renginys baigėsi.
Papildoma informacija:
Indra Gasiancevienė
852772394
indra.gasianceviene@lmnsc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. balandžio 4 d. organizuoja seminarą „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai.

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip sėkmingo ir nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripažįstamos vienu aktualiausių mokymosi visą gyvenimą strategijos elementu. Ši programa padės susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimo Lietuvoje galimybėmis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO įgyvendinimo mokyklose problemas, atskleis formas ir būdus, padedančius sėkmingiau mokykloje įgyvendinti „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.

Renginio metu dalyviai susipažins su pasirenkamųjų ir integruotų Ugdymo karjerai programų rengimo mokykloje galimybėmis, mokys, kaip parinkti tinkamas darbo su mokiniais, jų tėvais formas, kaip parinkti tinkamus mokinių konsultavimo metodus.

Seminaro lektorė

Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos Ugdymo karjerai centro vadovė, karjeros planavimo mokytoja.

 • Seminaro trukmė 8 ak. val.
 • Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
 • Seminaro dalyvio mokestis 20 Eur.
 • Dalyvio mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
  A.s. LT76 7044 0600 0102 9937
  AB SEB bankas, b.k. 70440
  Įm. kodas: 302848387
  Pvm kodas: LT100007095119
  Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

Jei švietimo įstaiga mokės pavedimu po renginio ar mokėsite grynais renginio dieną, sąskaitos faktūros bus išrašytos tik pateikus mokyklos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.

Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą. Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius ribotas).

Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti negalėsite, prašytume informuoti renginio organizatorius. Seminaro organizatorė – Indra Gasiancevienė 
(tel. 85 2772394, el. paštas indra.gasianceviene@lmnsc.lt).