Lt | En
  
 

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 414 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklą“ biudžetinė įstaiga Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla reorganizuojama, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos  – Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė –Kėdainiai, Birutės g. 2; juridinio asmens kodas 191016481; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro duomenys: teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Vilnius, Žirmūnų g. 1B; juridinio asmens kodas 302848387, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą – Juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui.

Po reorganizacijos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuostatai nesikeis, visos teisės ir pareigos pagal sandorius išliks.

Apie būsimą reorganizavimą pranešama vieną kartą paskelbiant viešai ir vieną kartą raštu informuojant įstaigos kreditorius.

  1. Reorganizavimo sąlygų aprašas
  2. LMNŠC paskutinių 3 metų finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
  3. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos paskutinių 3 metų finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos