Lt | En
  
     
   

2016 metai

Kraštotyrinis-kūrybinis konkursas „Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje“

Šiame konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.   

Konkurso tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinti domėtis lietuviškos knygos raidos istorija ir bibliotekų kaip mokslo, kultūrinių ir edukacinių renginių organizavimo ir vykdymo institucija.

Konkurso darbuose gali būti aprašoma: bibliotekų istorijos ir dabartinės veiklos metraščiai (knygų pristatymai, literatūrinės popietės, skaitomiausios knygos rinkimai, atviros pamokos ,,Kelionė į knygų šalį“ ir kt.).

Konkursas vyksta iki 2016 m. spalio mėnesio.

Nuostatai

Dalyvio anketa