Lt | En
  
     
   

2018 metai

Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams 

Olimpiados koordinatorė metodininkė Dina Voronina,
tel. (8 5) 277 6301 
el. p. dina.voronina@lmnsc.lt

Dienotvarkė

DĖL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS DATOS PAKEITIMO
Informuojame, kad keičiasi 2017 – 2018 m.m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-936, nurodyta Lietuvių kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų mokiniams data. 
Olimpiada vyks 2018 m. gegužės 11-12   d. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje (Partizanų g. 2/7, Visaginas).