Lt | En
  
 

2020 metai

Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“

Konkurso koordinatorius:
Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas Ščiukaitis
Tel. (8 5) 215 4319, 
el.paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt 
Nuostatai

Registracija

2019 metai

Apdovanoti šalies mokinių kraštotyrinio konkurso „Tautos dvasios beieškant“ laureatai

Konkurso tikslas – ugdyti pilietinę savivoką per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus.

2019 metų temų prioritetai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir jo bendražygių, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo vietos, Žemaitijos istorinio regiono įžymybės, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos, kunigo ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, kompozitoriaus, vargonininko Juozo Naujalio gyvenimo ir kūrybos vietos.