Lt | En
  
 

2021 metai

Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“

Konkurso koordinatorius
Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Arvydas Ščiukaitis
Tel. (8 5) 215 4319, 
el. paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt 
Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kultūrinę savimonę, per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus. Registracija vyksta iki gegužės 10 d. 

2021 metų temų prioritetai – Senoji Lietuvių skulptūra ir jos simbolika. Senieji amatai, jų išlaikymas ir tęstinumas. Kryždirbystė. Vietovardžiai, piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai, Lietuvos etnografiniai regionai ir jų kultūriniai ypatumai; papročiai ir tradicijos.


Nuostatai