Lt | En
  
     
   

2017 metai

Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“

Nuostatai

Dalyvių registracija (iki kovo 20 d.)

Kūrybinės grupės anketa


Konkurso tikslas – ugdyti pilietinę savivoką per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus. 

Kviečiame 5-12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo švietimo mokyklų mokinius – bendraklasius arba susibūrusius pagal pomėgius, besidominčius savo gimtine, mėgstančius keliauti, ieškoti, atrasti,- dalyvauti kraštotyriniame konkurse ,,Tautos dvasios beieškant“. 

Pasirenkamų temų prioritetai – piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai, Lietuvos etnografiniai regionai ir jų kultūriniai ypatumai; papročiai ir tradicijos; amatai ir verslai; tarmės: paplitimas, reikšmė, išsaugojimas ir kt.

Konkurso koordinatorius  Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas

Arvydas Ščiukaitis.

Tel. (8 5) 215 4319, 

el.paštas arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt