Lt | En
  
 
Tema „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ 

2017 metai

Skelbiami 2017 m. technologijų olimpiados laimėtojai

2016 metai

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Paskelbti technologijų olimpiados laimėtojai

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metais. 
Atsižvelgiant į tai, skelbiama technologijų olimpiados tema –  „Ką sudėčiau krašto knygon..."

2015 metai

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

2014 m. gruodžio 16 d. ir 2015 m. balandžio 21 d. vykusių plenarinių posėdžių metu Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė bibliotekų ir Vietos bendruomenių metais.
Atsižvelgiant į šiuos nutarimus, 2016 metais skelbiama technologijų olimpiados tema –

 „Ką sudėčiau krašto knygon..."

2014 metai

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Technologijų olimpiados temos aprašas:

Pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrosiose programose deklaruojamas technologinio ugdymo tikslas – sudaryti prielaidas mokiniams plėtoti technologinę kompetenciją, puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje sociokultūrinėje aplinkoje, gebėti naudotis technologijomis, patirti kūrybinį džiaugsmą.
Kūryba – nuolatinė kaitos palydovė, skatinanti stabtelėti, atsigręžti į praeitį, susivokti dabartį, projektuoti ateitį. Kiekvienas iš mūsų esame kūrėjas ...

2015 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados tema „Po kūrėjo delnu...“

2014-aisiais sukanka 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados organizacinis komitetas nutarė šių metų technologijų olimpiadą skirti šiai sukakčiai paminėti.
2014 metų Lietuvos mokinių technologijų olimpiados tema – „Metų laikai“.
 • Protokolas

 • Informacija dėl Lietuvos mokinių technologijų olimpiados šalies etapo

 • Kviečiamųjų sąrašas

 • Programa

 • Įrankiai ir medžiagos

 • Priminimas:

  Pagal Lietuvos mokinių technologijų olimpiados sąlygų (patvirtintų Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2013 m. lapkričio   28  d. įsakymu Nr. R1-7190)
  17p.,  atvykstantieji į trečiąjį etapą mokiniai atsiveža vieną savo individualų projektinį darbą namų darbų parodai. Olimpiadoje pristatomas projektinis darbas turi atitikti Olimpiados temą, turi būti pateiktas šio darbo spausdintas ir elektroninis ( DVD, CD ar USB laikmenoje) aprašas

  Olimpiados organizatoriai pageidautų aprašo USB laikmenoje

  Mokinio individualaus projektinio namų darbo pristatymui skiriamas laikas iki 4 min. Darbų pristatymas numatytas balandžio 25 d. (Platesnė informacija bus pateikta per olimpiados atidarymą).

 • Registracija

 • Sąlygos

2013 metai

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA „PAŽVELK Į PASAULĮ KITAIP“

2012 metai

2012 m. technologijų olimpiados tema: „Mano kūrinys - Lietuvos muziejui“.  

Olimpiados:

2011 metai

Dėmesio, pasikeitė technologijų olimpiados sąlygos:
LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS SĄLYGOS

2011 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje aplinkoje“ protokolas

Skelbiame 2011m. technologijų olimpiados temą:
Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje aplinkoje

Skelbiame, kad 2011m. technologijų olimpiada vyks Alytaus profesinio rengimo centre
Adresas Putinų g. 40, Alytus

Skelbiame 2011m. technologijų olimpiados programą
Programa mokiniams
Programa mokytojams

Nuotraukos

2010 metai

Technologijos olimpiados „Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei“ protokolas.