Lt | En
  
 

ĮSTATYMAI

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO AKTAI

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

MINISTRŲ ĮSAKYMAI
    Neformalusis vaikų švietimas

    Mokinių profesinis orientavimas

    Gabių ir talentingų vaikų ugdymas / mokslo ir technologijų populiarinimas vaikų ir jaunimo tarpe

    Saugaus eismo įgūdžių ugdymas 

CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

    Mokinių profesinis orientavimas

    Gabių ir talentingų vaikų ugdymas


    Saugaus eismo įgūdžių ugdymas