Lt | En
  
 
Astronomijos būrelius lanko 5−12 klasių mokiniai, norintys giliau pažinti pasaulio sandarą ir harmoniją, patenkinti savo smalsumą ir žinių troškulį. Jaunesniojo amžiaus mokiniams dažniausiai labiau prie širdies pažintinės, o vyresniesiems − mokslinės krypties būreliai. Mokiniai būrelyje įgyja tiriamojo darbo įgūdžių, dalyvauja konkursuose, parodose, olimpiadose, tarptautiniuose renginiuose. 
Būrelio nariams rengiamos mokomosios ekspedicijos į Molėtų ir kitas astronomijos observatorijas


Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, mėnesio mokestis 20 €.

Tel. (8 5) 276 4543
aurelija.visockiene@lmnsc.lt

Būrelio darbo laikas gali keistis atsižvelgiant į mokinių pamokų tvarkaraščius.

Aurelija Visockienė
Antradieniais 15:15-16:45, Ketvirtadieniais 15:15-16:45
Kab.: 905
Mėnesio mokestis: 20 €
Antradieniais 17:00-18:30, Ketvirtadieniais 17:00-18:30
Kab.: 905
Mėnesio mokestis: 20 €