Lt | En
  
     
   

2018-2019 mokslo metai

Olimpiados koordinatorė metodininkė Liliana Rukienė

Tel.: (8 5) 277 6301, 867154833
El. p.  liliana@olimpiados.lt


Mintys po 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados

Dailės kūriniais įprasminti Pasaulio lietuvių ir Žemaitijos metai

Protokolas

Nuotraukos

Dienotvarkė

2019 m. gegužės 4 dieną Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko 25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 

Kviečiamų mokinių sąrašas. 

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema:

Šių mokslo metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema -
Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus.
Darbuose turėtų atsispindėti Lietuvos gyvenimo grožis, mūsų įvairiataučio krašto tradicijų įvairovė europinės ir pasaulinės kultūros kontekste.  


Mintys po 24-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados  

Balandžio 26–27 dienomis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko 24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Šių metų olimpiados tema – „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“.

Protokolas

Renginio nuotraukos

Olimpiados dienotvarkė

2018 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema – ,,Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“. Olimpiada skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Į šalies Olimpiadą mokiniai turės atsivežti savo kūrybinės veiklos aplanką (potfolio) ir pasirinktas priemones kūrybinėms užduotims atlikti. Kūrybinės veiklos aplanko reikalavimai nurodyti Olimpiados organizavimo sąlygų 7.1. punkte.

2018 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiada skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Olimpiados tema –„Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“.

Lietuva – šalis, kurioje sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, unikali gamta, kalba.
Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir atradimų kelią.

Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar… 100 metų? Kokią Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?