Lt | En
  
     
   

2019 metai

Pamoka gamtoje: svajokime drauge!

Konkursą koordinuoja: 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušrinė Demšienė,
tel.: 8 5 267 0060, 8 678 16 553, 
el. paštas ausrine.demsiene@lmnsc.lt

VSTT Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė, 
tel. 8 5 270 9048, 
el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt


 

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V. Gėtė)

2019-ųjų metų konkurso tema – Lietuvos raudonoji knyga.

Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Konkursu siekiama stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymosi aplinkose. 

Nuostatai

Priedas. Pamokos aprašas