Lt | En
  
     
   

2018 metai

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V. Gėtė)

Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Konkursu siekiama stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymosi aplinkose. 

Registracijos anketa 
     
Konkursą koordinuoja: 

LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušrinė Demšienė,
tel.: 8 5 267 0060, 8 678 16 553, 
el. paštas ausrine.demsiene@lmnsc.lt,

VSTT Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė,
tel. 8 5 270 9048, 
el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt.